UAB "Bio Circle Balticum" tarptautinio konkurencingumo stiprinimas didinant produkcijos žinomumą užsienio rinkose

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Bio Circle Balticum"
Projekto pradžia: 2014-11-19         Projekto pabaiga: 2015-09-05
Bendra projekto vertė:
50 861,62 €
Projektui skirtas finansavimas:
30 516,97 €
Projektui išmokėta lėšų:
30 516,97 €
Iš jo ES dalis:
30 516,97 €
Iš jo ES dalis:
30 516,97 €

UAB „Bio Circle Balticum“ savo veiklą Lietuvoje pradėjo nuo 2012 IV ketvirčio, kuomet Vokietijos bendrovė Bio-Circle Surface Technology GmbH, turinti 25 metų patirtį, kurianti ir gaminanti paviršių valymo ir priežiūros produktus, patikėjo jai dalies savo produktų gamybą Lietuvoje. UAB „Bio Circle Balticum“ - inovatyvius, tausojančius aplinką bei žmogaus sveikatą paviršių valymo ir priežiūros produktus gaminanti įmonė. Rinkos poreikius atitinkantis, platus produkcijos asortimentas, profesionali komanda, vadovavimasis vokiškais gamybos bei vadybos standartais, pasinaudojimas sukaupta patirtimi, žiniomis ir inovatyviais sprendimais biotechnologijų srityje sukuria prielaidas UAB „Bio Circle Balticum“ gebėjimui konkurencingai veikti dinamiškoje ir sparčiai besikeičiančioje chemikalų ir chemijos produktų gamybos sektoriaus aplinkoje. Šio projekto tikslas - didinant UAB „Bio Circle Balticum“ žinomumą tarptautinėje erdvėje, sudaryti pakankamas sąlygas įmonės eksporto plėtrai esamose ir naujose rinkose. Tinkamas pasiruošimas ir dalyvavimas tarptautinėse parodose įmonei leis ne tik užmegzti naujus ryšius su potencialiais klientais, bet ir geriau ištirti klientų poreikius, įgyti žinias apie naujausias sektoriaus vystymosi tendencijas, siūlomų paslaugų ir produktų naujoves, geriau pažinti konkurencinę aplinką. Visa tai po projekto įgyvendinimo įmonei leis demonstruoti ženkliai didesnes eksporto apimtis bei išaugusį darbo našumą. Be to, projektas turės įtakos tiekėjų ir susijusiems sektoriams, prisidės prie darbo vietų išsaugojimo ir darnaus vystymosi principų plėtojimo.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-235
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus raj.