UAB "Kvarkas" veiklos plėtra užsienio šalių rinkose

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Kvarkas"
Projekto pradžia: 2014-09-18         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
72 405,28 €
Projektui skirtas finansavimas:
43 334,56 €
Projektui išmokėta lėšų:
37 140,7 €
Iš jo ES dalis:
43 334,56 €
Iš jo ES dalis:
37 140,7 €

UAB „Kvarkas“ sėkmingai dirbanti Vilniaus miesto tekstilės įmonė, besispecializuojanti gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, gamyboje. Įmonė kuria dizainus/raštus ir gamina prekinio ženklo DECOFLUX namų tekstilės produktus: patalynę, pledus, staltieses. Bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis kuriant dizainus, taip pat su Lietuvos menininkais yra išleidusi atskirą liniją tekstilės, kur naudojami žinomų menininkų kūrinių vaizdai. Numatoma įgyvendinti eksporto skatinimo projektą, siekiant išplėsti veiklą esamose rinkose ir įeiti į naujas. Pardavimams skatinti ir realizuoti gamybos potencialą įmonė numato aktyvią eksporto skatinimo politiką, dalyvaujant tarptautinėse parodose, kuriant efektyvias rinkodaros priemones, kurios padėtų pritraukti naujus klientus. Šiuo metu projekto įgyvendinimas vien įmonės lėšomis neduotų akivaizdžios ekonominės naudos, kaip gavus ES paramą. Pridėtinė projekto vertė: įgyvendintas projektas bei gatavų tekstilės dirbinių eksporto apimčių augimas užtikrintų ekonominį efektą (išaugsianti apyvarta, darbo našumas, įmonės konkurencingumas). Teigiamą projekto naudą pajustų įmonės partneriai, tiekėjai, klientai, kadangi įgyvendintas projektas prisidėtų prie produktų eksporto ir žinomumo užsienio šalių rinkose augimo, leistų Lietuvos įmonei platesniu mastu įtraukiant vietos ir tarptautinius partnerius vykdyti naujų tekstilės dirbinių kūrimo ir gamybos darbus, tokiu būdu sukuriant naujas darbo vietas.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-236
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto