UAB "Medium group" eksporto rinkų plėtra

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Medium group"
Projekto pradžia: 2014-09-04         Projekto pabaiga: 2015-05-21
Bendra projekto vertė:
41 042,63 €
Projektui skirtas finansavimas:
24 625,52 €
Projektui išmokėta lėšų:
18 416,13 €
Iš jo ES dalis:
24 625,52 €
Iš jo ES dalis:
18 416,13 €

UAB „Medium Group"- tai įmonė, kurianti įvairias transporto darbą optimizuojančias sistemas, teikianti telekomunikacijų paslaugas. Šiuo projektu siekiama prisidėti prie Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto "Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas" 1 uždavinio "Padidinti įmonių produktyvumą" įgyvendinimo. Projekto tikslas - padidinti UAB „Medium Group" eksportą, apyvartą, produktyvumą ir kitus įmonės veiklos rodiklius. Pagrindinis projekto uždavinys - suaktyvinti UAB „Medium Group" užsienio partnerių paiešką ir pardavimą užsienio rinkose. Problemos, kurios bus sprendžiamos: * Rinkų rizika; * Rinkų diversifikacija; * Nepakankamai išnaudojamos turimos rinkos. Projektas padės įgyvendinti UAB „Medium Group" verslo strategiją – aktyviai skverbtis į užsienio rinkas ir taip užsitikrinti įmonės pajamų augimą. Įmonė yra suskūrusi naują produktą - transporto kontrolės ir monitoringo sistemą. Dalyvavimas parodose būtinas norint minėtą produktą išpopuliarinti tarp potencialių jo pirkėjų. Projekto metu įmonė ketina dalyvauti keturiose užsienio parodose ir taip suaktyvinti naujų verslo partnerių paiešką. Įgyvendinus projektą planuojama padidinti įmonės pardavimus užsienio rinkose, produktyvumą, darbo našumą, išlaikyti esamas ir sukurti naujas darbo vietas, pagerinti svarbiausius įmonės veiklos rodiklius tuo pačiu prisidedant prie Lietuvos ekonomikos augimo.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-242
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto