UAB "Aurea Vita" veiklos plėtra už ES ribų

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "AUREA VITA"
Projekto pradžia: 2014-09-14         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
30 410,1 €
Projektui skirtas finansavimas:
18 246,06 €
Projektui išmokėta lėšų:
18 246,06 €
Iš jo ES dalis:
18 246,06 €
Iš jo ES dalis:
18 246,06 €

UAB „AUREA VITA“ veikla – moteriškų viršutinių drabužių siuvimas. Iki 2011m. įmonė daugiausia dirbo pagal užsakovų užsakymus, atlikdama siuvimo paslaugas. Tačiau dėl vis stiprėjančios konkurencijos iš Azijos gamintojų ir didėjančių gamybos kaštų Lietuvoje pradėjo tapo vis sunkiau išlaikyti esamus klientus. Keletą metų lankydami parodas ir susitikdami su potencialiais klientais, įmonė mato dideles perspektyvas moteriškiems drabužiams iš naturalių medžiagų, todėl buvo nuspręsta vystyti ir populiarinti savo vardo gaminių liniją, taip sukuriant didesnę pridėtinę vertę. Dalyvavimas parodose yra efektyviausias būdas plėsti eksporto rinkas, populiarinti įmonės gaminius, todėl nuspręsta įgyvendinti projektą „UAB "Aurea Vita" veiklos plėtra už ES ribų“, kurio tikslas - naujų verslo ryšių, užsienio partnerių paieška, pasirengimas gaminių eksportui šiose rinkose, taip sudarant sąlygas įmonės produkcijos eksporto apimčių didinimui. Siekiant pritraukti naujų klientų tikslinėse rinkose ir didinti įmonės produkcijos žinomumą, numatoma dalyvauti 3 tarptautinėse drabužių madų parodose, jose pristatant įmonę ir įmonės moteriškų drabužių linijos modelius pavasario/vasaros sezonais. Projekto poveikį taip pat sustiprins paraleliai įgyvendinamo projekto „UAB „AUREA VITA“ veiklos plėtra Rytų rinkose“ poveikis, kurio metu įmonės produkcija bus populiarinama šiose tikslinėse rinkose. Projekto įgyvendinimas sudarys prielaidas eksporto apimčių didinimui, įmonės užsakovų skaičiaus augimui šiose tikslinėse rinkose. Teigiamą projekto naudą pajustų taip pat ir kitos Lietuvos įmonės - UAB "AUREA VITA" partneriai bei tiekėjai.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-260
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto