UAB "Apapra Baltic" paslaugų konkurencingumo didinimas

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Apapra Baltic"
Projekto pradžia: 2014-10-16         Projekto pabaiga: 2015-05-29
Bendra projekto vertė:
71 206,27 €
Projektui skirtas finansavimas:
42 723,88 €
Projektui išmokėta lėšų:
42 723,88 €
Iš jo ES dalis:
42 723,88 €
Iš jo ES dalis:
42 723,88 €

Įmonė koncentruojasi į baldų ir interjerų atributų perkraustymą, todėl planuoja dalyvauti parodose, kur koncentruojasi baldininkai ir interjero produkcijos gamintojai bei platintojai. Projekto tikslas - skatinti įmonės konkurencingumą, didinant žinomumą ir pasirengiant eksporto plėtrai tarptautinėse rinkose. Dalyvavimas tarptautinėse užsienio parodose leis užmegzti kontaktus su potencialiais partneriais ir pirkėjais iš tikslinių rinkų. Tiesioginis kontaktų užmezgimas tarptautiniuose tokio tipo renginiuose, kur įmonė gali pristatyti savo siūlomas paslaugas, yra labai svarbi pasiruošimo eksportui proceso dalis, nes po projekto sudarytų kontraktų kiekis tiesiogiai priklausys nuo įmonės įvaizdžio bei gebėjimo aktyviai sudominti klientą. Be to, tarptautinėse parodose bus galima efektyviai ir tikslingai nukreipti savo pastangas pasiruošiant numatytų prioritetinių eksporto rinkų plėtrai. Sėkmingai įgyvendinus projekto veiklas būtų pasiekti šie rezultatai: - produktyvumo rodiklių pagerinimas; - partnerių ir klientų skaičiaus didėjimas; - žinomumo rinkose didėjimas; - konkurencingumo naujose rinkose didėjimas; - siūlomų sprendimų realizavimo rinkų išplėtimas (geografinis ir klientų skaičiumi). Sėkmingas projekto įgyvendinimas prisidės prie atstovaujamo sektoriaus sukuriamos pridėtinės vertės, darbo našumo, apyvartos, darbo vietų kūrimo ir kt rodiklių pagerinimo, turės teigiamą įtaką susijusiems sektoriams

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-289
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto