UAB "Energus" paslaugų konkurencingumo didinimas

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB ENERGUS
Projekto pradžia: 2014-12-04         Projekto pabaiga: 2015-06-18
Bendra projekto vertė:
72 089,61 €
Projektui skirtas finansavimas:
43 253,77 €
Projektui išmokėta lėšų:
43 253,77 €
Iš jo ES dalis:
43 253,77 €
Iš jo ES dalis:
43 253,77 €

UAB "Energus" pradėjo veiklą kaip elektros instaliacijos paslaugas teikianti įmonė ir sukaupusi pakankamą patirtį energetikos srityje, ją pradėjo taikyti energijos taupymo projektuose pasitelkiant naujausias informacines technologijas. Šiuo metu tai labai paklausus produktas globaliose rinkose. Įmonės siūlomų paslaugų paketą sudaro: elektros skirstomųjų valdymo skydų gamyba, elektros tinklų montavimas, intelektualūs inžineriniai sprendimai, energijos taupymo projektai, atsinaujinanti energetika. Už efektyvių energijos taupymo sprendimų diegimą UAB „ENERGUS“ buvo apdovanota specialiu ŽALIOJO PROTOKOLO apdovanojimu. Įmonė mato verslo galimybes plėstis į tarptautines rinkas su teikiamu paslaugų paketu, kuris gali būti konkurencingas ir tarptautinėse rinkose. Tuo tikslu inicijuojamas šis projektas. Įmonės veikla priskirima AVAT, todėl projektu būtų prisidedama prie AVAT plėtros Lietuvoje. Projekto tikslas - skatinti įmonės konkurencingumą, didinant žinomumą ir pasirengiant eksporto plėtrai tarptautinėse rinkose. Jam pasiekti numatomas dalyvavimas 7 tarptautinėse parodose. Tai sudarytų prielaidas pagerinti įmonės apyvartos, eksporto ir darbo našumo rodiklius po projekto įgyvendinimo. Pozityvus projekto poveikis būtų juntamas ir susijusiems sektoriams t.y. įmonės klientams, tiekėjams ir konkurentams. Sėkmingai įgyvendinus projekto veiklas būtų pasiekti šie rezultatai: - produktyvumo rodiklių pagerinimas; - partnerių ir klientų skaičiaus didėjimas; - žinomumo rinkose didėjimas; - konkurencingumo naujose rinkose didėjimas; - siūlomų sprendimų realizavimo rinkų išplėtimas (geografinis ir klientų skaičiumi). Sėkmingas projekto įgyvendinimas prisidės prie atstovaujamo sektoriaus sukuriamos pridėtinės vertės, darbo našumo, apyvartos, darbo vietų kūrimo ir kt rodiklių pagerinimo, turės teigiamą įtaką susijusiems sektoriams

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-290
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto