UAB "TIPRO" produktyvumo didinimas

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "TIPRO"
Projekto pradžia: 2014-10-01         Projekto pabaiga: 2015-04-30
Bendra projekto vertė:
71 912,94 €
Projektui skirtas finansavimas:
43 147,59 €
Projektui išmokėta lėšų:
43 147,58 €
Iš jo ES dalis:
43 147,59 €
Iš jo ES dalis:
43 147,58 €

UAB "TIPRO" - įmonė teikianti reklamos paslaugas. Siekiant padidinti produktyvumą įmonei svarbu išlaikyti turimas eksporto pozicijas užsienio rinkose bei skverbtis į naujas. Projekto įgyvendinimo metu numatyta pristatyti įmonę ir jos paslaugas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. ES finansavimas leis projektą įgyvendinti platesniu mastu, pagerės projekto kokybė. Sėkmingas projekto įgyvendinimas užtikrins įmonės pardavimų užsienio rinkose augimą, įmonės produktyvumo ir sukuriamos pridėtinės vertės didėjimą. Teigiamą projekto naudą pajustų įmonės partneriai, tiekėjai, klientai, kadangi įgyvendintas projektas prisidėtų prie didelės pridėtinės vertės paslaugų eksporto ir žinomumo užsienio rinkose augimo. Projektas prisidės prie Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių nuostatų įgyvendinimo bei valstybės socialinės ekonominės plėtros uždavinių įgyvendinimo.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-293
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto