UAB "CinemaAds" naujų rinkų paieška

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "CinemaAds"
Projekto pradžia: 2014-12-09         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
31 539,33 €
Projektui skirtas finansavimas:
18 923,48 €
Projektui išmokėta lėšų:
8 322,12 €
Iš jo ES dalis:
18 923,48 €
Iš jo ES dalis:
8 322,12 €

UAB „CinemaAds“ – reklamos paslaugų ir programinės įrangos leidybos įmonė. Įmonė teikia įvairias reklamos paslaugas (nuo spausdintinės iki audiovizualinės reklamos) kino centruose „Forum Cinemas“ bei užsiima programinės įrangos leidyba. UAB „CinemaAds“ siekiant spartesnės veiklos plėtros (ypač programinės įrangos leidybos segmente) yra labai svarbu stiprinti pozicijas ne tik esamose rinkose, bet ir aktyviai skverbtis į naujas užsienio rinkas. Įgyvendinant šį naujų rinkų paieškos projektą, UAB „CinemaAds“ ir jos produktai 2014 ir 2015 metais bus pristatyti užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. UAB „CinemaAds“ žinomumo didėjimas tarptautinėje erdvėje prisidės prie įmonės eksporto pajamų augimo. Įmonė turės galimybę aktyviau skverbtis į naujas ir didelį augimo potencialą turinčias rinkas. Projekto įgyvendinimui ES struktūrinių fondų parama yra būtina, kadangi ji sudarytų galimybę įgyvendinti aukštesnės kokybės projektą pilna apimtimi, būtų efektyviau pasirengta naujų rinkų paieškai. Pilna apimtimi įgyvendinamas projektas prisidės ne tik prie UAB „CinemaAds“ pardavimų geografijos išplėtimo, bet ir sąlygos spartesnį įmonės apyvartos bei eksporto rodiklių gerėjimą.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Naujos galimybės
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-04-K-05
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-04-K-05-310
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto