Riedėjimo tako ir perono Kauno oro uoste statyba

Paramos priemonė
VP2-5.3-SM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai
Projekto pradžia: 2015-03-09         Projekto pabaiga: 2015-09-01
Bendra projekto vertė:
2 279 839,48 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 937 863,56 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 937 863,56 €
Iš jo ES dalis:
1 937 863,56 €
Iš jo ES dalis:
1 937 863,56 €

Valstybinės įmonės Lietuvos oro uostų (toliau - LOU) Kauno oro uoste (toliau - KUN) pietinėje aerodromo pusėje planuojama įrengti orlaivių stovėjimo peroną ir riedėjimo taką apjungsiantį jį su kilimo-tūpimo taku bei eksploatacinį aptarnavimo kelią. Projektas atitinka Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 metų programos (patvirtintos LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1253) 11 punkte numatytą pirmąjį programos tikslą ir 11.13.5 punkte numatytą uždavinį bei Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos priedo infrastruktūros modernizavimo darbų ,,Kiti projektai" projektų sąrašo 17 p. (patvirtintą LR susisiekimo ministro 2008-07-28 įsakymu Nr. 3-285) , pagal kurios bus sukrta geros kokybės, integruotą ir pritaikytą oro transporto sistemą.Oro transporto sistemos kokybės svarbiausi kriterijai yra aviacijos saugumo ir skrydžių saugos užtikrinimas. Įgyvendinus projektą, KUN būtų įrengtas naujas riedėjimo takas ir orlaivių stovėjimo peronas (14990 kvadratinių metrų ploto, tako ilgis 190 m ir plotis 23,2 m, RT išplatinamas po 10 cm šoninės saugos juostos (ŠSJ) ribose, taip pat įrengiamos 10,4 m pločio RT ŠSJ, tinkamas parkuoti E ir žemesnės kategorijos orlaiviams. Naujas riedėjimo takas ir peronas leis diversifikuoti orlaivių judėjimą, nukreipiant orlaivius į atitinkamus riedėjimo takus pagal jų kategoriją, atvykimo paskirtį ir stovėjimo trukmę. Įrengus infrastruktūrą pietinėje aerodromo pusėje, ten bus aptarnaujami krovininiai orlaiviai, o keleiviniai, pašto bei į techninį aptarnavimą atskridę orlaiviai būtų aptarnaujami šiaurinėje aerodromo pusėje. Toks orlaivių išskirstymas užtikrins aerodromo judėjimo lauko atitikimą keliamiems tarptautiniams skrydžių saugos reikalavimams.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas
Kvietimo numeris:VP2-5.3-SM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-5.3-SM-01-V-01-022
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno raj.