GERIAMOJO VANDENS NUGELEŽINIMO STOČIŲ STATYBA ĖRIŠKIŲ, UPYTĖS IR ŽIBARTONIŲ KAIMUOSE, PANEVĖŽIO RAJONE

Paramos priemonė
VP3-3.1-AM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Velžio komunalinis ūkis
Projekto pradžia: 2015-04-10         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
115 110,41 €
Projektui skirtas finansavimas:
109 354,88 €
Projektui išmokėta lėšų:
109 073,68 €
Iš jo ES dalis:
97 843,84 €
Iš jo ES dalis:
97 592,24 €

Projekto tikslas - užtikrinti gyventojams kokybišką geriamąjį vandenį. Šiuo metu Panevėžio rajono Ėriškių, Upytės ir Žibartonių kaimuose, kuriuose gyvena atitinkamai 661, 546 ir 554 gyv. (2014 m. duomenys), tiekiamas vanduo yra labai prastos kokybės (geležies kiekis viršija nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus 5 ir daugiau kartų) todėl neįmanoma užtikrinti vietos gyventojams sveikos gyvenamosios aplinkos. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą savivaldybėms priskirtos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų organizavimo funkcijos. Todėl Panevėžio rajono savivaldybė, siekdama užtikrinti geriamojo vandens kokybę kaimų gyventojams, planuoja įrengti automatizuotas vandens nugeležinimo stotis Ėriškių, Upytės ir Žibartonių kaimuose.Šiuo metu centralizuoto vandens tiekimo įmonės paslaugomis naudojasi 825 Ėriškių, Upytės ir Žibartonių k. gyventojai (šis skaičius naudojamas finansinėje analizėje), Ėriškių k. 211 gyv. Upytės k. 364 gyv., Žibartonių k. 250 gyv. tačiau, siekiant kad kuo daugiau rajono gyventojų turėtų kokybišką geriamąjį vandenį, ir vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės vandentvarkos infrastruktūros planu, kuriame visuose trijuose kaimuose numatyta naujų vandens tinklų plėtra, perspektyvoje planauojama, kad naujais įrenginiai naudosis ne mažiau kaip 1390 gyv.: Ėriškių k. - 420 gyv., Upytės k.- 476 gyv., Žibartonių k. - 494 gyv. Nauji vandens gerinimo įrenginiai bus sekančio našumo: Ėriškių k. - 60 m3/parą; Upytės k. 80 m3/parą; Žibartonių k. 90 m3/parą. VŠĮ "Velžio komunalinis ūkis" vykdys šį projektą, kadangi vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikti perdavė Panevėžio rajono savivaldybės taryba.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP3-3.1-AM-01-V-05
Projekto kodas:VP3-3.1-AM-01-V-05-040
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Panevėžio raj.