Transeuropinio tinklo kelio E272 (Vilnius–Panevėžys–Šiauliai–Palanga) plėtra. Dangos rekonstravimo III etapas. Kelio A11 Šiauliai–Palanga ruožo nuo 5,49 iki 16,30 km rekonstravimas

Paramos priemonė
VP2-5.1-SM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Projekto pradžia: 2014-08-14         Projekto pabaiga: 2015-10-30
Bendra projekto vertė:
25 324 901,5 €
Projektui skirtas finansavimas:
24 683 038 €
Projektui išmokėta lėšų:
24 335 495,99 €
Iš jo ES dalis:
24 683 038 €
Iš jo ES dalis:
24 335 495,99 €

TEN-T kelias E272 yra svarbi jungtis ne tik Lietuvos, bet ir TEN-T kelių infrastruktūroje. Lietuvoje šis kelias prasideda pajūryje ir per Šiaulius, Panevėžį tęsiasi iki Vilniaus. Šiauliuose kelią kerta IA transporto koridorius, vedantis į Latviją (Rygą), Panevėžyje – I transporto koridorius (VIA BALTICA), vedantis į Latviją (Rygą) ir toliau į Estiją (Taliną), Ukmergėje – TEN-T kelias E262 Kaunas–Zarasai–Daugpilis, vedantis į Latviją ir toliau į Rusijos Federaciją (Sankt Peterburgą). Vilniuje kelią kerta IXB transporto koridorius, vedantis į Baltarusiją (Minską) ir toliau į Rusijos Federaciją (Maskvą). Todėl labai svarbu rekonstruoti kelią, kad tranzitinio transporto priemonių eismas būtų patogus ir saugus. Būtina didinti kelio dangos konstrukcijos stiprumą maksimaliai leistinai apkrovai bei įgyvendinti saugaus eismo ir aplinkosaugos priemones. Numatomas rekonstruoti ruožas neatitinka TEN-T keliams keliamų reikalavimų, neužtikrina saugių ir patogių automobilių eismo sąlygų, atitinkančių eismo intensyvumo lygį, kelio reikšmę ir tarptautinius standartus, tuo sukeldamas nuostolius tiek vietiniams, tiek tarptautiniams krovinių vežėjams. Projektas atitinka Lietuvos Respublikos teritorijos Bendrojo plano (2002), Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos nuostatas (2007), Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“ nuostatas. Įgyvendinant projektą, numatoma rekonstruoti 10,81 km ilgio ruožą (tame tarpe 1 tiltą), įdiegti saugaus eismo ir aplinkosaugines priemones.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas
Kvietimo numeris:VP2-5.1-SM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-5.1-SM-01-V-01-021
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių raj.