JEREMIE kontroliuojantysis fondas

Paramos priemonė
VP2-2.3-ŪM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Europos investicinis fondas
Projekto pradžia: 2008-10-01         Projekto pabaiga: 2015-12-31
Bendra projekto vertė:
41 974 513,44 €
Projektui skirtas finansavimas:
41 974 513,44 €
Projektui išmokėta lėšų:
41 974 513,44 €
Iš jo ES dalis:
41 974 513,44 €
Iš jo ES dalis:
41 974 513,44 €

Projekto tikslas yra padidinti finansavimo prieinamumą labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) įgyvendinant JEREMIE iniciatyvą per įsteigtą kontroliuojantįjį fondą. JEREMIE kontroliuojančiojo fondo pasiūlytos įgyvendinti finansų inžinerijos priemonės yra: • rizikos kapitalo fondai; • bendro investavimo fondas „verslo angelai“. Numatytos priemonės skatins MVĮ augimą ir prisidės prie esamų rinkos problemų sprendimo atsižvelgiant į prioritetus, nustatytus 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Kontroliuojantieji fondai
Kvietimo numeris:VP2-2.3-ŪM-01-K-01
Projekto kodas:VP2-2.3-ŪM-01-K-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto