Ambulatorinių reabilitacinių paslaugų plėtra VŠĮ Panevėžio ligoninės filiale Likėnų reabilitacijos ligoninėje

Paramos priemonė
VP3-2.1-SAM-10-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė
Projekto pradžia: 2009-01-23         Projekto pabaiga: 2010-05-31
Bendra projekto vertė:
183 286,03 €
Projektui skirtas finansavimas:
183 286,03 €
Projektui išmokėta lėšų:
176 978,62 €
Iš jo ES dalis:
155 793,27 €
Iš jo ES dalis:
150 431,97 €

VšĮ Likėnų reabilitacijos ligoninė – vienintelė tokio profilio gydymo įstaiga Šiaurės Lietuvoje. Didelė dalis įstaigos patalpų neseniai modernizuota, dalį patalpų ruošiamasi modernizuoti. Ligoninės personalas yra patyręs ir kvalifikuotas, tačiau nemaža ligoninėje esančios medicininės reabilitacijos įrangos dalis yra pasenusi, todėl neįmanoma teikti kokybiškų ambulatorinės reabilitacijos paslaugų. Rinkoje veikia privačios įstaigos, teikiančios panašias mokamas aukštos kokybės paslaugas. Kadangi kokybė yra itin svarbus paslaugų pasirinkimo aspektas, dalis klientų priversti rinktis brangias mokamas paslaugas. Kita dalis klientų, negalinčių įpirkti mokamų paslaugų, priversti jų atsisakyti. Įvertinus esamą situaciją, inicijuojamas projektas „Ambulatorinių reabilitacinių paslaugų plėtra VšĮ Likėnų reabilitacijos ligoninėje“. Projekto tikslas – pagerinti ambulatorinės reabilitacijos paslaugų kokybę ir prieinamumą Šiaurės Lietuvos regione. Įgyvendinant projektą planuojama įsigyti reikiamą medicininės ambulatorinės reabilitacijos įrangą: 1 komplektą hidroterapijos skyriui, 1 komplektą kineziterapijos skyriui, 1 komplektą fizioterapijos skyriui. Įgyvendinus projektą, padidės įstaigos patrauklumas, pacientų skaičius, įstaigos veiklos apimtys. Pridėtinė projekto vertė pasireikš per ambulatorinės reabilitacijos paslaugų prieinamumo ir kokybės pagerėjimą Šiaurės Lietuvoje. Tikslinė projekto grupė – ne mažiau kaip 450 pacientų per metus. Kompleksinis naujos ir modernios įrangos rinkinys leis padidinti ambulatorinės reabilitacijos proceso efektyvumą ir teigiamą jo poveikį.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas
Kvietimo numeris:VP3-2.1-SAM-10-V-01
Projekto kodas:VP3-2.1-SAM-10-V-01-005
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Biržų raj.