„Šiuolaikinio telechirurgijos centro (Lietuvos chirurgijos rezidentūros bazės) Vilniaus universitete įkūrimas”

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pradžia: 2007-09-27         Projekto pabaiga: 2010-11-30
Bendra projekto vertė:
1 711 403,43 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 711 403,43 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 702 074,04 €
Iš jo ES dalis:
1 454 692,92 €
Iš jo ES dalis:
1 446 762,93 €

Chirurgijos rezidentų mokymas neatitinka šiuolaikinių reikalavimų, baigusieji rezidentūrą įgyja nepakankamą kompetenciją ir nėra pilnai pasirengę tinkamai atlikti chirurgo darbą. Praktinis parengimas neužtikrina operuojamų pacientų sveikatos saugumo poreikių ir nepakankamai atitinka dabartinę chirurgijos praktiką, kuri reikalauja skirtingų medicinos sričių gydytojų komandinio darbo įgūdžių operacijos metu. Šios problemos susidarė dėl nepakankamų investicijų į rezidentų praktinį rengimą. Projekto metu bus įkurtas telechirurgijos centras ir modernizuotos rezidentų mokymo bazės, esančios universiteto ligoninėse. Efektyvesnio studijų proceso ir taikomų priemonių dėka rezidentai įgys aukštesnę kompetenciją - tai įtakos trumpesnį pacientų gydymą rezidentų studijų metu ir po studijų bei anksčiau atstatytą darbingumą, lėšų gydymui sutaupymą, mažesnį klaidų skaičių ir mirtingumo sumažėjimą. Tiesioginės naudos gavėjai: rezidentai, medicinos studentai, dėstytojai (rezidentų vadovai). Tikslas: modernizuoti chirurgijos rezidentūros studijas diegiant modernias technologijas, kurios leistų įgyti reikalingą praktinę kompetenciją, būtiną šiuolaikinės chirurgijos praktikoje. Išskirtinumas: diegiamos telemedicinos technologijos - orientuotos tiesiogiai rezidentų mokymui, diegiami operacijų simuliatoriai - novatoriška praktinių įgūdžių mokymo(si) virtualioje aplinkoje ir įgytų įgūdžių įvertinimo priemonė. Projekto idėja remiasi užsienio valstybių, kuriose naudojamos telechirurgijos technologijos, sėkminga patirtimi. Mokymo įrangos nauda ir poveikis rezidentų kompetencijai paremti ir patvirtinti mokslinių tyrimų įrodymais.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Universitetų ligoninių infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas studijoms
Kvietimo numeris:VP3-2.2-ŠMM-03-V-01
Projekto kodas:VP3-2.2-ŠMM-03-V-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto