Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo psichikos sutrikimų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-10-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ
Projekto pradžia: 2009-05-04         Projekto pabaiga: 2014-04-30
Bendra projekto vertė:
2 198 824,14 €
Projektui skirtas finansavimas:
2 198 824,14 €
Projektui išmokėta lėšų:
2 186 565,92 €
Iš jo ES dalis:
2 198 824,14 €
Iš jo ES dalis:
2 186 565,92 €

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo psichikos sutrikimų mažinimo, kvalifikaciją, suteikiant specialiąsias profesines ir bendrąsias su profesine veikla susijusias žinias ir įgūdžius, siekiant užtikrinti kvalifikuotą sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir prieinamumą. Sveikatos specialistai susiduria su dažnai sunkiai prognozuojamomis pacientų psichologinėmis ir emocinėmis reakcijomis, kurių tolesnė eiga labai priklauso nuo specialisto pasirengimo ir gebėjimo tinkamai reaguoti. Būtina, kad sveikatos specialistai įgytų reikiamų praktinių žinių psichikos sutrikimų diagnostikos, gydymo, prevencijos klausimais. Projektas įgyvendinamas keliant sveikatos specialistų kvalifikaciją psichikos sutrikimų srityje, mokant psichologinės pagalbos įgūdžių, teikiant skubią medicinos pagalbą, įsisavinant veiksmų taktiką savižudybės, smurto, prievartos atvejais, mokant naujų psichosocialinės reabilitacijos metodų bendruomenėje. Profesinės kvalifikacijos žinių ir praktinių įgūdžių numatoma suteikti tobulinimosi kursuose. ES lėšų investicija į šį projektą vertinga tuo, kad bus apmokyti sveikatos specialistai, dirbantys priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose ir greitosios medicinos pagalbos (GMP) medikai, dirbantys Vilniaus, Utenos, Panevėžio ir Šiaulių apskrityse esančiose sveikatos priežiūros įstaigose bei sveikatos specialistai teikiantys bendruomenines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. Mokėjimas tinkamai nuo pat pradžių užmegzti kontaką su sergančiaisiais, labai svarbus ir tolesnei gydymo eigai. Mokymų vykdymas ir išduoti dokumentai atitiks Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ nuostatas. Sveikatos specialistas galės dalyvauti keliuose skirtinguose mokymuose.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-10-V-01
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-10-V-01-002
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto