Sveikatos priežiūros specialistų prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių (širdies ir kraujagyslių, onkologijos, psichikos) ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikose

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-10-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
Projekto pradžia: 2009-05-04         Projekto pabaiga: 2015-11-30
Bendra projekto vertė:
3 755 998,03 €
Projektui skirtas finansavimas:
3 755 998,03 €
Projektui išmokėta lėšų:
3 708 611,57 €
Iš jo ES dalis:
3 755 998,03 €
Iš jo ES dalis:
3 708 611,57 €

Siekiant įgyvendinti vieną iš prioritetinių Lietuvos sveikatos priežiūros sistemos tikslų – gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, būtina užtikrinti, kad specialistai, teikiantys sveikatos priežiūros paslaugas, turėtų pakankamai žinių ir įgūdžių vykdant ligų prevenciją, diagnostiką bei gydymą. Lietuvoje pagrindinės mirties priežastys yra širdies ir kraujagyslių sistemos ligos, piktybiniai navikai, savižudybių rodiklis didžiausias pasaulyje, aukšti su asmens prievarta susiję rodikliai. KMUK turi didelę patirtį rengiant medicinos profilio specialistus.Pagrindinis projekto tikslas -tobulinti sveikatos priežiūros specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo pagrindinių neinfekcinių (širdies ir kraujagyslių, onkologinių bei psichikos) ligų mažinimo, kvalifikaciją, jų žinias ir gebėjimus, suteikiant specialiąsias profesines ir bendrąsias su profesine veikla susijusias žinias ir įgūdžius, siekiant užtikrinti kvalifikuotą sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Projekto tikslinė grupė - specialistai, prisidedantys prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių -širdies ir kraujagyslių ligų, onkologinių ligų, psichikos-ligų mažinimo.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-10-V-01
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-10-V-01-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto