Mikrosistemų technikos verslo aplinkos vystymas (MST-aplinka)

Paramos priemonė
VP2-1.4-ŪM-03-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: VIEŠOJI ĮSTAIGA PANEVĖŽIO MECHATRONIKOS CENTRAS
Projekto pradžia: 2009-08-20         Projekto pabaiga: 2013-11-29
Bendra projekto vertė:
564 220,34 €
Projektui skirtas finansavimas:
507 833,93 €
Projektui išmokėta lėšų:
502 208,44 €
Iš jo ES dalis:
507 833,93 €
Iš jo ES dalis:
502 208,44 €

Projekte numatoma gerinti mikro-nano technologijų įmonių verslo aplinką, sukuriant inovacijų paramos paslaugų paketą. Projekte siekiama papildyti PMC Technologijų demonstravimo centro technologines įrangos nuomos paslaugas su inovacijų paramos paslaugomis ir mokslininkų grupėms padėti kurti ir komercializuoti aukštų technologijų produktus. Tikslinės grupės gaus konsultacijas rinkų tyrimų, techniniais - technologiniais klausimais, verslo vystymo bei tarptautinio bendradarbiavimo klausimais. Tai apims tokias aukštųjų technologijų kryptis: ultragarso prietaisai, mikroelektromechaninės sistemos (MEMS), organinės puslaidininkinės medžiagos ir prietaisai, bioenergetinės sistemos ir elektronikos gaminių sertifikavimas pagal ES direktyvas. Bus siekiama suteikti tarptautinio lygio konsultacijas inovatyvių produktų sukūrimo ir pateikimo rinkai klausimais. Sukurti internetiniai portalai užtikrins projekto tęstinumą ir konsultacijų bei paramos prieinamumą plačiam suinteresuotų grupių ratui. 2006-2008 metais Panevėžio mechatronikos centras įvykdė 4,8 mln. Lt investicinį projektą „Panevėžio mechatronikos centro technologijų demonstravimo centro vystymas“. Tai – pirmas Lietuvoje viešo naudojimo mikro ir nano technologijų bei medžiagotyros laboratorijų kompleksas. Joje atliekamas paviršių mikro ir nanostruktūrinimas plonų sluoksnių technologijomis, optine ir elektronine litografija, teikiamos elektroninės mikroskopijos, skenuojančiojo zondo mikroskopijos bei medžiagų sudėties mikroanalizės paslaugos, gaminami fotošablonai kontaktinei optinei litografijai. Taip pat veikia medžiagų analizės bei spektrometrijos laboratorijos; atominės absorbcijos bei UV/vis spektroskopais atliekama medžiagų sudėties analizė, matuojamos magnetinės bei mechaninės savybės. Lietuvos įmonėms neretai trūksta kompetencijos, būtinos pasinaudoti laboratorijų komplekso teikiamomis galimybėmis bei platesnio orientavimosi inovacijose, kai tai galėtų būti potencialios nišos naujiems produktams.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Inogeb LT-1
Kvietimo numeris:VP2-1.4-ŪM-03-K-01
Projekto kodas:VP2-1.4-ŪM-03-K-01-023
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Panevėžio miesto