Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo onkologinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas Vilniaus universiteto Onkologijos institute

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-10-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Nacionalinis vėžio institutas
Projekto pradžia: 2009-05-04         Projekto pabaiga: 2014-10-31
Bendra projekto vertė:
767 333,47 €
Projektui skirtas finansavimas:
767 333,47 €
Projektui išmokėta lėšų:
767 330,64 €
Iš jo ES dalis:
767 333,47 €
Iš jo ES dalis:
767 330,64 €

Pagrindinis projekto tikslas - plėtoti sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų,traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių sąlygotų būklių mažinimo, suteikianti naujų žinių,reikalingų jų profesinėje veikloje,atsižvelgiant į nuolatinę mokslo ir praktikos pažangą.Projektu bus siekiama didinti specialistų kompetenciją,gebėjimus, motyvaciją.Projekto veiklos bus skirtos augimo,našumo ir užimtumo didinimui,ES Bendrijos darnaus vystymosi prioritetų įgyvendinimui.Šiuo projektu bus siekiama,kad 408 darbuotojai sėkmingai baigtų mokymus,padidėtų darbuotojų darbo našumas ir įstaigos konkurencingumas. Projekte dalyvausiančios įstaigos darbuotojai buvo apklausti,kokiose srityse norėtų savo žinias pagilinti. Nustatyta,kad darbuotojai negali tinkamai vykdyti tam tikrų veiklų,jų kvalifikacija neatitinka rinkos poreikių ir kad jiems labiausiai reikalinga įgūdžių specializuotų profesinių žinių tobulinimas,kvalifikacijos kėlimas. Tikimasi,kad po projekto jo dalyviai dirbs našiau,efektyviau,jų kvalifikacija ir įgūdžiai atitiks rinkos poreikius,įstaiga galės efektyviau vykdyti savo veiklas.Šio projekto numatytoms veikloms įgyvendinti yra būtinas ES fondų finansavimas,nes projekte dalyvaujanti įstaiga yra finansuojama iš LRV biudžeto,tad jiems nepakanka lėšų darbuotojų mokymams atlikti.Projekto metu bus atsižvelgiama į ekonominius, socialinius ir regioninius ypatumus,turinčius įtakos darbuotojų kompetencijos lygiui. Ekonominiai, socialiniai ir teritoriniai skirtumai išsiplėtusioje Europos Sąjungoje išaugo tiek regioniniu, tiek nacionaliniu lygiu, todėl projekto rezultatas bus konvergencijos, konkurencingumo ir užimtumo padidinimas tarp panašias veiklas vykdančių įstaigų. Projektas prisidės prie jau nustatytų valstybės socialinės ekonominės plėtros uždavinių įgyvendinimo, kadangi veiksmų programos bus rengiamos remiantis nacionalinių strategijų ir programų tikslais.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-10-V-01
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-10-V-01-004
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto