Valstybės tarnautojų atrankos sistemos tobulinimas

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybės tarnybos departamentas
Projekto pradžia: 2009-07-30         Projekto pabaiga: 2015-08-31
Bendra projekto vertė:
1 806 570,34 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 806 570,34 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 805 386,07 €
Iš jo ES dalis:
1 535 584,79 €
Iš jo ES dalis:
1 534 578,16 €

Projekto tikslas - didinti valstybės tarnautojų atrankos sistemos efektyvumą. Projekto aktualumą ir būtinumą atspindi problemos: trūksta atrankos instrumentų, kurie padėtų įvertinti pretendento atitikimą keliamiems specialiems reikalavimams; konkursų komisijų nariai dažniausiai neturi personalo atrankos specialistui būtinų įgūdžių; naudojamos vienodos atrankos procedūros tiek specialisto, tiek vadovaujančiai pozicijai užimti ir kt. Šiuo projektu būtina išspręsti problemas valstybės tarnautojų atrankoje, kadangi konkurso būdu atrenkama didžioji dalis valstybės tarnautojų, t.y. 2008 m. konkurso būdu buvo atrinkti 4079 asmenys, o kiekviename konkurse vidutiniškai dalyvavo 3 pretendentai. Įgyvendinus projektą, valstybės tarnautojų atranka bus profesionalesnė ir efektyvesnė, kadangi bus sukuti nauji valstybės tarnautojų atrankos instrumentai skirtingoms pozicijoms atrinkti; išleistas praktinis vadovas bei apmokyti konkursų komisijų nariai; sukurta informacinė sistema - atrankos modulis. Tikslinė grupė - valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojai (karjeros ir įstaigų vadovai) bei valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Išanalizavus užsienio šalių praktiką, projekto metu sukurtas ir įdiegtas kompleksiškas atrankos instrumentų paketas bei pravesti mokymai padidins konkursų komisijos narių kvalifikaciją, kas užtikrins galimybę konkursų komisijoms atrinkti kvalifikuočiausią ir tinkamiausią personalą į valstybės tarnybą, o įdiegta informacinės sistemos atrankos modulis supaprastins registravimąsi į konkursą bei užtikrins testavimo "online" būdu galimybę. Be to, laukiama, kad atrankos sistemos pakeitimai sumažins valstybės tarnautojų kaitą, padidins valstybės tarnybos patrauklumą bei valstybės tarnautojų darbo kokybę. ES parama sudarys sąlygas kompleksiškai spręsti valstybės tarnautojų atrankos sistemos problemas būtina apimtimi ir kokybės požiūriu.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Valstybinės tarnybos sistemos stiprinimas
Kvietimo numeris:VP1-4.1-VRM-01-V-01
Projekto kodas:VP1-4.1-VRM-01-V-01-002
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto