Žaslių kultūros salės pastato renovavimas

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-04-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2009-06-22         Projekto pabaiga: 2011-06-30
Bendra projekto vertė:
262 499,71 €
Projektui skirtas finansavimas:
262 499,71 €
Projektui išmokėta lėšų:
157 903,81 €
Iš jo ES dalis:
223 124,75 €
Iš jo ES dalis:
134 218,23 €

Žaslių kultūros centro pastatas pastatytas 1920 metais. 2008 metais atliktas šio pastato energetinis auditas. Audito metu buvo nustatyta, kad stogo būklė patenkinama, tačiau termoizoliacinis sluoksnis neįrengtas, dalis durų ir langų seni ir nesandarūs. Įgyvendinant projektą bus vykdomos šios veiklos: rengiamas techninis projektas ir jo ekspertizė, perkamos statybos techninės priežiūros ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos, keičiami visi seni langai ir lauko įėjimų durys, apšildomos sienos ir stogas bei įrengiama nauja stogo danga. Taip pat numatoma šildymo sistemos rekonstrukcija, mechaninės vėdinimo sistemos įrengimas. Renovavus Žaslių kultūros salės pastatą sumažės suvartojamos energijos kiekis bei sąnaudos, pagerės žmonių darbo sąlygos ir teikiamų paslaugų kokybė, bus sukurtos sąlygos efektyviam sąlygos darbui. Projekto tikslinės grupės:Žaslių gyventojai-jiems yra labai svarbi geresnė aplinkos kokybė, o efektyviau naudojant energiją, gamintojas sunaudos mažiau gamtinių išteklių, todėl sumažės teršalų, susidarančių deginant pirminį kurą elektros energijos ir šilumos gamybos procesų metu, kiekis.Kultūros centro darbuotojai, kuriems bus sukurta geresnės kokybės fizinė aplinka ir tai lems geresnes darbo sąlygas. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai-įgyvendinus projektą bus sutaupytos lėšos, skirtos energijos sunaudojimui ir šias lėšas bus galima skirti kitoms reikmėms ir tai padės gerinti rajono svarbiausius socialinius, ekonominius ir gyvenimo kokybės rodiklius.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-04-R-21
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-04-R-21-013
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kaišiadorių raj.