Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos modernizavimas ir plėtra

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybės tarnybos departamentas
Projekto pradžia: 2009-04-04         Projekto pabaiga: 2015-09-01
Bendra projekto vertė:
3 042 729,48 €
Projektui skirtas finansavimas:
3 042 729,48 €
Projektui išmokėta lėšų:
2 991 187,59 €
Iš jo ES dalis:
2 586 320,05 €
Iš jo ES dalis:
2 542 509,43 €

Valstybės tarnybos departamentas tvarko Valstybės tarnautojų registrą (toliau – VATARAS) ir Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – VATIS). Nuolat didėja VATARAS ir VATIS naudotojų skaičius, o esamos VATARAS ir VATIS galimybės neleidžia efektyviai vykdyti žmogiškųjų išteklių valstybės tarnyboje valdymo veiklos. VATARAS ir VATIS nėra patogūs naudotojui: generuojamos ataskaitos neatitinka keliamų reikalavimų; neefektyvūs informacijos sisteminimas ir paieška; nėra statistinės informacijos išrinkimo įrankio, leidžiančio pateikti ataskaitas, atspindinčias keliamus reikalavimus turiniui. Daugėja institucijų ir įstaigų, naudojančių atvirojo kodo programinę įrangą, o naudotojai neturi galimybių jungtis ir naudotis VATARAS ir VATIS, jei nesinaudoja Microsoft programine įranga. Projekto tikslas – gerinti kokybišką valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų aprūpinimą informacija, reikalinga žmogiškųjų išteklių valdymui valstybės tarnyboje. Projekto tikslinė grupė – valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kurie naudoja VATARAS ir VATIS ir tvarko valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, duomenis šiose sistemose. Įgyvendinus projektą ir modernizavus VATARAS ir VATIS, bus sukurta palanki informacinė aplinka žmogiškųjų išteklių valdymui, pagerės valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasikeitimas informacija su valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančia įstaiga, bus efektyviau ir saugiau teikiamos viešojo administravimo viešosios elektroninės paslaugos. Modernizuotos sistemos padidins žmogiškųjų išteklių valdymo, duomenų perdavimo, ataskaitų rengimo procesus, sumažins galimų klaidų tikimybę ir užtikrins, kad sistemose bus aktualūs ir pilni duomenys, didės viešojo administravimo sektoriaus veiklos efektyvumas.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Valstybinės tarnybos sistemos stiprinimas
Kvietimo numeris:VP1-4.1-VRM-01-V-01
Projekto kodas:VP1-4.1-VRM-01-V-01-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto