BĮ "Gintaro" sporto centro baseino (S. Daukanto/ S. Nėries g. 31/1, Klaipėda) pastato šiluminė renovacija

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-04-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2008-08-18         Projekto pabaiga: 2011-08-18
Bendra projekto vertė:
265 767,06 €
Projektui skirtas finansavimas:
265 767,06 €
Projektui išmokėta lėšų:
256 527,89 €
Iš jo ES dalis:
225 902 €
Iš jo ES dalis:
218 048,71 €

Klaipėdos "Gintaro" sporto centre yra įrengtas plaukimo baseinas. Centro pastatas pastatytas 1969 metais. Jo atitvarų ir inžinerinių sistemų būklė labai prasta. Pastato sienos neapšiltintos, vietomis aptrupėjusios plytos, stogo danga be termoizoliacinio sluoksnio, vietomis pūslėta. Inžineriniai tinklai pažeisti korozijos, izoliacija netvarkinga. Baseino vandens tiekimo - ruošimo sistema yra pasenusi ir neefektyvi. Tai ne tik netaupo šildymui skiriamų lėšų, bet ir neužtikrina higienos normose numatytų reikalavimų. Pagrindinis projekto tikslas – padidinti pastato energetinį efektyvumą sumažinti įstaigos suvartojamos energijos sąnaudas, sukuriant kokybiškas lankytojų ir personalo darbo sąlygas. Projekto tikslinės grupės – baseino lankytojai ir personalas. Projekto įgyvendinimo metu būtų rekonstruojamas centro pastatas: apšiltinamas stogas bei įrengiama nauja hidroizoliacija, apšiltinamos sienos įrengiamas naujas apdailinis sluoksnis, remontuojama šildymo sistema ir kt. Atlikus šiuos darbus, įstaiga kasmet sutaupys apie 27,8 % šiluminės energijos, t.y. 220,12 MWh/metus. Suminiai šilumos ir elektros energijos sutaupymai pinigine išraiška sudaro apie 61,4 tūkst. Lt per metus. Atlikus rekonstrukciją pagerės lankytojų ir personalo darbo sąlygos, pastatas atitiks higienos normas. Sporto centras šio projekto savo lėšomis vykdyti nebūtų pajėgus, todėl ES parama yra būtina siekiant įgyvendinti projekto tikslus. Projektas leis pasiekti Nacionalinėje energetikos strategijoje įtvirtintą tikslą – efektyviai naudoti energiją ir mažinti aplinkos taršą.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-04-R-31
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-04-R-31-010
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto