Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Gargždų "Kranto" vidurinėje mokykloje

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-04-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2009-07-01         Projekto pabaiga: 2010-12-31
Bendra projekto vertė:
486 771,26 €
Projektui skirtas finansavimas:
486 771,26 €
Projektui išmokėta lėšų:
458 546,63 €
Iš jo ES dalis:
413 755,57 €
Iš jo ES dalis:
389 764,64 €

Projektu "Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Gargždų "Kranto" vidurinėje mokykloje" siekiama energijos vartojimo efektyvumo didinimo. Modernizavus pastatų energetinį ūkį, bus galima optimizuoti energijos sunaudojimą. Apšiltinus išorines pastato sienas, stogus ir kitas atitvaras, modernizavus šildymo ir kitas inžinerines sistemas, sumažės pastato šiluminio laidumo koeficientas ir patalpų šildymui bus suvartojama mažiau šiluminės energijos. Vartotojams vartojant mažiau šilumos, tai yra efektyviau naudojant energiją, gamintojas sunaudos mažiau gamtinių išteklių. Mokykla, įgyvendinusi projektą, sumažins energijos suvartojimą apie 218,67 MWh per metus, tuo pačiu sumažins ir išlaidas šiluminei energijai ir sutaupys lėšas, kurias galės skirti teikiamų paslaugų kokybės gerinimui. Gargždų „Kranto“ vidurinė mokykla pastatyta 1972 m. 2001 m. atlikta dalinė pastato renovacija: sudėti plastikiniai langai, apšiltinta didžioji dalis stogo, dalinai renovuota šildymo sistema, perdažytos fasidinės sienos. Atlikus „Kranto“ mokyklos pastato apžiūrą ir įvertinus išorinių atitivarų, inžinerinių sistemų, konstrukcinių elementų, elektros instaliacijos, apšvietimo ir kitų sistemų būklę konstatuota, kad pastatas neatitinka 6 esminiams statinio reikalavimams: 1) mechaninio atsparumo bei pastovumo, 2) gaisrinės saugos, 3) higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, 4) saugaus naudojimo, 5) apsaugo nuo triukšmo, 6) energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo. Esama pastato būklė neleidžia užtikrinti efektyvaus energijos išteklių vartojimo, neužtikrinamos tinkamos moksleivių mokymosi ir darbuotojų darbo sąlygos.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-04-R-31
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-04-R-31-013
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos raj.