Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Klaipėdos rajono paramos šeimai centre

Paramos priemonė
VP3-2.4-SADM-01-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Klaipėdos rajono paramos šeimai centras
Projekto pradžia: 2009-07-01         Projekto pabaiga: 2011-12-31
Bendra projekto vertė:
250 587,1 €
Projektui skirtas finansavimas:
212 999,04 €
Projektui išmokėta lėšų:
112 377,42 €
Iš jo ES dalis:
212 999,04 €
Iš jo ES dalis:
112 377,42 €

Projekto tikslas - sudaryti prielaidas esamai socialinių paslaugų įstaigai, plėsti socialinių paslaugų asortimentą. Projekto pagalba bus užtikrintas įstaigos veiklos tęstinumas ir teikiamų socialinių paslaugų kokybė bei prieinamumas šioms tikslinėms grupėms: be tėvų globos likusiems vaikams ir jų šeimoms; socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms; vaikams su negalia ir jų šeimoms; senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms; suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms; socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimoms; socialinės rizikos šeimoms; kitiems asmenims. Tuo tikslu bus remontuojamas pastatas esantis adresu Klaipėdos g. 11, Gargždai.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
Kvietimo numeris:VP3-2.4-SADM-01-R-32
Projekto kodas:VP3-2.4-SADM-01-R-32-004
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos raj.