Mokyklų pagalba darbingiems tėvams

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Vilkpėdės darželis-mokykla
Projekto pradžia: 2009-09-01         Projekto pabaiga: 2013-06-07
Bendra projekto vertė:
771 203,37 €
Projektui skirtas finansavimas:
771 203,37 €
Projektui išmokėta lėšų:
770 440,31 €
Iš jo ES dalis:
570 690,49 €
Iš jo ES dalis:
570 125,84 €

Darbingiems tėvams aktuali vaikų priežiūros problema, nes 7-10 metų vaikai pamokas baigia 12.00 val. Todėl pradinuko priežiūra tėvai turi pasirūpinti darbo ar kvalifikacijos kėlimo sąskaita, kadangi daugelis tėvų darbą baigia 18.00 val. Remdamiesi atlikto tyrimo duomenimis teigiame kad visose savivaldybėse vaikų užimtumo po pamokų problema yra aktuali ir poreikis popamokinėms grupėms smarkiai viršija tokių paslaugų apimtis. Atlikus apklausą, identifikuota grupė tėvų, gaunančių remtinas pajamas ir turinčių problemų dėl vaikų priežiūros darbo metu ar ieškant darbo. Projekto įgyvendinimas padėtų bent daliai dirbančių tėvų, sukuriant naujas popietinės priežiūros grupes mokyklose iš skirtingų šalies rajonų. Kadangi ir tuomet paklausa gerokai viršys tokių paslaugų pasiūlą, formuojant grupes, prioritetas bus teikiams vienišiems, socialiai remtiniems tėvams, auginantiems vaikus iki 10 metų. Vykdant projektą, paslaugų išplėtimui skirtoms patalpoms bus nupirkta ilgalaikio turto bei inventoriaus, vaikai gaus vakarienę, per atostogas ir pietus. Projekto metu bus vykdomas dėl šeimos įsipareigojimų nedirbančių asmenų motyvavimas, organizuojami mokymai, tobulinantys bendruosius įgūdžius. Tikslinei grupei bus organizuojami seminarai moterų ir vyrų lygių galimybių ir darbo ir šeimos pareigų derinimo temomis. Darbdavių atstovams, įmonių ir įstaigų vadovams, savivaldybių atstovams bus organizuojami seminarai apie šeimai palankių priemonių pasirinkimą ir taikymą, lanksčias darbo organizavimo formas ir jų taikymą, kolektyvinės darbo sutarties sudarymą, palankaus požiūrio į šeimą ir šeimos įsipareigojimus formavimą darbovietėje.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-04-K-01
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-04-K-01-016
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Alytaus miesto