Dalinis palūkanų kompensavimas

Paramos priemonė
VP2-2.3-ŪM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
Projekto pradžia: 2008-12-01         Projekto pabaiga: 2015-11-05
Bendra projekto vertė:
16 218 721,04 €
Projektui skirtas finansavimas:
16 218 721,04 €
Projektui išmokėta lėšų:
16 213 214,25 €
Iš jo ES dalis:
16 218 721,04 €
Iš jo ES dalis:
16 213 214,25 €

Priemonės tikslas - palengvinti SVV subjektų, finansų įstaigoms grąžinančių paskolas ar vykdančių finansinės nuomos (lizingo) sutartyse nustatytus įsipareigojimus, finansinę naštą ir papildomai skatinti įmonių plėtrą. Remiamos veiklos: ? garantuotų paskolų palūkanų už SVV subjektų imamas paskolas dalinis kompensavimas tiems SVV subjektams, kurie yra gavę Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigtos garantijų institucijos uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ garantiją už paskolą ir nuo 2008 m. gruodžio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. mokės palūkanas; ? palūkanų, mokamų pagal garantuotas finansinės nuomos (lizingo) sutartis, dalinis kompensavimas tiems SVV subjektams, kurie yra gavę Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigtos garantijų institucijos uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ garantijas už finansinės nuomos (lizingo) sutartyse nustatytų įsipareigojimų įvykdymą ir nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. mokės palūkanas; ? paskolų palūkanų už SVV subjektų imamas paskolas dalinis kompensavimas tiems SVV subjektams, kurie yra gavę paskolas, įgyvendinant Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 789 (Žin., 2008, Nr. 95-3722), VP1-1.1-SADM-08-K priemonę „Verslumo skatinimas“, ir nuo 2010 m. lapkričio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. mokės palūkanas; ? palūkanų, mokamų pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis arba investicines paskolas, panaudotas aukštųjų ar vidutiniškai aukštų technologijų investicijoms finansuoti, dalinis kompensavimas tiems SVV subjektams, kurie nuo 2012 m. kovo 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. mokės palūkanas; ? palūkanų, mokamų pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis arba investicines paskolas, panaudotas gamybos įrangos, įrenginių, įrengimų, technologijų, kompiuterinės technikos, licencijų, programinės įrangos, specialiosios technikos ir transporto priemonių, išskyrus lengvuosius au

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Dalinis palūkanų kompensavimas
Kvietimo numeris:VP2-2.3-ŪM-02-V-01
Projekto kodas:VP2-2.3-ŪM-02-V-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto