Prano Domšaičio galerijos, esančios Liepų g. 33, Klaipėdoje, pastatų komplekso renovacija

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos dailės muziejus
Projekto pradžia: 2008-11-20         Projekto pabaiga: 2011-09-30
Bendra projekto vertė:
785 830,06 €
Projektui skirtas finansavimas:
785 830,06 €
Projektui išmokėta lėšų:
692 951,04 €
Iš jo ES dalis:
667 955,55 €
Iš jo ES dalis:
589 008,37 €

Neracionalus šilumos vartojimas pastatų komplekse (295,8 kWh/kv.m šild.ploto per metus), didelės išlaidos už energiją, nepatenkinamos darbo, komforto ir mikroklimato sąlygos patalpose, pažangesnių inžinerinių sistemų įdiegimo bei atskirų konstrukcijų rekonstravimo darbų poreikis iššaukė Prano Domšaičio galerijos pastatų komplekso renovacijos atlikimą. Pagrindinis renovacijos Projekto tikslas - pagerinti Prano Domšaičio galerijos pastatų komplekso energetines charakteristikas, atlikti išorės sienų ir stogų šiltinimą, šilumos punkto modernizavimą, šildymo, vėdinimo ir apšvietimo sistemų rekonstrukciją, užtikrinant suvartojamos energijos sąnaudų mažinimą ir efektyvų energijos vartojimą. Reikiamų renovacijai atlikti investicijų poreikio dydis bei šiuo metu šalyje susiklosčiusi finansinė situacija rodo, kad realiai išspręsti Prano Domšaičio galerijos pastatų kompleksui iškilusias problemas gali tik Europos Sąjungos struktūrinių fondų suteikta finansinė parama. Projekto pridėtinė vertė: Į LR Vyriausybės nutarimais patvirtintą programą įtraukto viešosios paskirties galerijos pastatų komplekso, pripažinto saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui, renovacijos įgyvendinimas energijos taupymo požiūriu atnaujintam galerijos pastatų kompleksui sukurs naują darbo aplinkos kokybę, užtikrins suteikiamų viešųjų paslaugų prieinamumą, prisidės prie Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos ir Lietuvos kultūros sistemos prioritetų įgyvendinimo, suvartojamos energijos sąnaudų mažinimo, pastatų eksploatacijos išlaidų optimizavimo ir efektyvaus lėšų naudojimo, Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimo. Planuojama, kad Prano Domšaičio galerijos pastatų komplekso (1 vnt.) įgyvendinto renovacijos Projekto sutaupytas energijos kiekis sieks 0,455 GWh per metus, norminis šilumos suvartojima sieks 126,12 kWh/kv.m šildomo ploto, bus sutaupoma apie 120,97 Lt per metus. Projektas neturi apribojimų, darančių neigiamą įtaką socialinėje ir ekonomikos srityse.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-03-V-02
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-03-V-02-007
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto