VGTU Kūno kultūros katedros patalpų (Saulėtekio al. 28) renovavimas pagerinant jų energetines charakteristikas

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto pradžia: 2009-03-12         Projekto pabaiga: 2010-06-20
Bendra projekto vertė:
85 944,74 €
Projektui skirtas finansavimas:
85 944,74 €
Projektui išmokėta lėšų:
83 099,32 €
Iš jo ES dalis:
73 053,03 €
Iš jo ES dalis:
70 634,43 €

Projekto įgyvendinimo esmė atsiskleidžia per juo numatomas spręsti problemas. Pagrindinės problemos, kurioms spręsti numatytas projektas yra: 1) Prasta Kūno kultūros katedros patalpų išorinių atitvarų šilumos ir hidroizoliacinė būklė; 2) Pasenusi minėto pastato šildymo sistema. Dėl dalies nekeistų langų, prastos fasado ir stogo šilumos izoliacijos būklės bei jų šiluminės varžos charakteristikų yra didelės šildymui sunaudojamos energijos sąnaudos, kurios ženkliai viršija VGTU patalpų šildymo sąnaudų vidurkį. Užkalkėjusi šildymo sistema ir kitos jos problemos lemia didelius energijos nuostolius. Dėl išvardintų problemų lyginamosios šilumos energijos faktinės sąnaudos sudaro 175,05 kWh/m2, nors veiklos ciklas trunka tik dalį paros. Atsižvelgiant į problemas projektu siekiama: renovuoti Kūno kultūros patalpas pagerinant energetines charakteristikas, taip užtikrinant efektyvų energijos vartojimą ir sukuriant geresnes darbo ir studijų sąlygas VGTU bendruomenei. Projekte numatytos šios veiklos: 1) langų pakeitimas; 2) stogo šiltinimas ir dangos pakeitimas; 3) fasado šiltinimas; 4) šildymo sistemos pakeitimas. Numatoma sumontuoti PVC profilio langus su stiklo paketais. Pastato sienų šiltinimui numatoma naudoti akmens vatos plokštes ir apdailinį tinką, stogui - mineralinės akmens vatos plokštes. Šiltinimo metu numatoma paaukštinti ir naujai apskardinti parapetus, įrengti alsuoklius drėgmės pasišalinimui iš stogo konstrukcijos. Rekonstruojant šildymo sistemą šildymo prietaisai bus keičiami naujais su automatiniais nuorintojais, sumontuojami balansiniai ventiliai, slėgio, kiekio reguliavimo armatūra, termostatai ir radiatorių temperatūros reguliatoriai. Projekto nauda teks VGTU kaip institucijai - dėl mažesnių pastato eksploatavimo sąnaudų (planuojamas energijos sutaupymas - 70,82 MWh), bei VGTU bendruomenei dėl pagerėjusių studijų ir darbo sąlygų.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-03-V-02
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-03-V-02-012
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto