VGTU antrojo laboratorinio korpuso Saulėtekio al. 11 (6C2p) renovavimas pagerinant jo energetines charakteristikas

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto pradžia: 2009-03-12         Projekto pabaiga: 2010-12-15
Bendra projekto vertė:
520 827,44 €
Projektui skirtas finansavimas:
520 827,44 €
Projektui išmokėta lėšų:
500 820,42 €
Iš jo ES dalis:
442 703,33 €
Iš jo ES dalis:
425 697,36 €

Projekto esmė atsiskleidžia per juo numatomas spręsti problemas. Pagrindinės problemos yra: 1) prasta VGTU Saulėtekio rūmų II laboratorinio korpuso išorinių atitvarų (fasado ir dalies stogo) šilumos ir hidroizoliacinė būklė; 2) pasenusios minėto pastato šildymo ir vėdinimo sistemos. Šios problemos neleidžia taupiai naudoti šilumos energijos, metinės šilumos energijos faktinės sąnaudos šildymui 2007 metais sudarė 161,94 kWh/m2 ir ženkliai viršijo analogiškos paskirties VGTU patalpų šildymo sąnaudų vidurkį. Net esant didelėms šilumos energijos sąnaudoms nėra sudaromos tinkamos darbo ir studijų sąlygos, todėl yra reikalingas papildomas šildymas ir kondicionavimas. Atsižvelgiant į problemas projekto tikslas yra: renovuoti VGTU Saulėtekio rūmų II laboratorinį korpusą pagerinant jo energetines charakteristikas, taip pat užtikrinant taupų ir efektyvų energijos vartojimą šio pastato šildymui ir sukuriant geresnes darbo, studijų ir mokslo sąlygas VGTU bendruomenei. Projekte numatytos šios veiklos: 1) stogo šiltinimas ir dangos pakeitimas; 2) fasado šiltinimas; 3) šildymo vėdinimo sistemos rekonstravimas. Pastato sienų šiltinimui numatoma naudoti akmens vatos plokštes ir apdailinį tinką. Stogo šiltinimu numatoma naudoti mineralinės akmens vatos plokštės. Šiltinimo metu bus paaukštinami ir naujai apskardinami parapetai, įrengiami alsuokliai drėgmės pasišalinimui iš stogo konstrukcijos. Rekonstruojant šildymo sistemą bus dalinai rekonstruotas šilumos mazgas, pakeisti šildymo prietaisai naujais su automatiniais nuorintojais, sumontuoti balansiniai ventiliai, slėgio, kiekio reguliavimo armatūra, termostatai ir radiatorių temperatūros reguliatoriai. Numatoma įrengti mechaninę vėdinimo sistemą. Projekto nauda teks VGTU kaip institucijai - sumažės pastato eksploatavimo sąnaudos (planuojamas energijos sutaupymas - 315,94 MWh) - bei universiteto bendruomenei - pagerės studijų ir mokslinių tyrimų vykdymo sąlygos.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-03-V-02
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-03-V-02-013
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto