Lietuvos muzikos ir teatro akademijos arkinių ir didelio formato langų keitimas

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Projekto pradžia: Tue Mar 17 00:00:00 GMT 2009         Projekto pabaiga: Fri Mar 30 00:00:00 GMT 2012
Bendra projekto vertė:
175 477,29 €
Projektui skirtas finansavimas:
175 477,29 €
Projektui išmokėta lėšų:
162 527,55 €
Iš jo ES dalis:
149 155,7 €
Iš jo ES dalis:
138 148,41 €

Projekto objektas - Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pastatas, esantis adresu Gedimino pr. 42, Vilnius. Dalis langų pakesta, tačiau didesnė dalis - seni mediniai langai, kuriuos būtina pakeisti naujais plastikiniais, atitinkančiais higienos normas. Taip būtų įgyventintas STR 2.01.01(6):2008 („Esminis statinio reikalavimas „energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“). Langų šiluminė varža netenkina veikiančių norminių reikalavimų. Įėjimų durys nekeistos, senos, medinės,didelęžės, per kurias netenkama didelio šilumos kiekio. Pagrindinio įėjimo durys – kultūrinio paveldo dalis, bet yra prastos būklės, reikia jas rekonstruoti. Tikslinga kitų įėjimų duris pakeisti naujomis plastikinėmis durimis, taip būtų įgyventintas STR 2.01.01(6):2008 („Esminis statinio reikalavimas „energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“). Patalpų vidaus temperatūra nevienoda. Dėl didelės infiltracijos ir šildymo sistemos nusidėvėjimo, prastai apšildomos patalpos. Reikalingi vamzdynų izoliavimo darbai. Projekto tikslas - siekti sumažinti pastato suvartojamos energijos sąnaudas, užtikrinant energijos vartojimo efektyvumo didinimą. Numatomi atlikti darbai atitinka STR 2.01.01:2008 „Esminiai statinio reikalavimai (1-6)“,STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“,HN 42-2004 „Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas“ reikalavimus. Pakeitus langus ir duris bei renovavus šildymo sistemos vamzdynus, pagerės darbuotojų socialinė gerovė ir darbo sąlygos. Planuojami rezultatai: 462 kv. m langų keitimas, 3422,27 m vamzdynų rekonstrukcija ir 28,47 kv.m. durų keitimas. Numatoma, jog įgyvendinus projektą bus sutaupoma apie 14 tūkst. lt., t.y. apie 53 Mwh šilumos energijos. Be to, bus apsaugoti brangūs instrumentai - fortepijonai, vargonai, pianinai, kuriems labai kenkia žema tenperatūra ir oro gūsiai.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-03-V-02
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-03-V-02-026
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto