Lietuvos HSM duomenų archyvo (LiDA) plėtra

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas
Projekto pradžia: Mon Jun 01 00:00:00 GMT 2009         Projekto pabaiga: Sat Dec 24 00:00:00 GMT 2011
Bendra projekto vertė:
516 921,34 €
Projektui skirtas finansavimas:
516 921,34 €
Projektui išmokėta lėšų:
502 226,46 €
Iš jo ES dalis:
439 383,14 €
Iš jo ES dalis:
426 892,47 €

Lietuvos mokslo plėtros dokumentuose (žr., pavyzdžiui, „Tyrėjų karjeros programa“) nuolat pažymimos silpnybės – nepakankama mokslininkų ir tyrėjų kompetencija bei neišvystyta mokslo ir studijų infrastruktūra – yra ypač būdingos humanitariniams ir socialiniams mokslams (HSM). Vienos pagrindinių problemų: nepakankama mokslinių tyrimų duomenų analizės kompetencija, ribota prieiga prie kokybiškų, tarptautinio lygmens pirminių HSM tyrimų duomenų šaltinių. Šiuo projektu siekiama tobulinti HSM studentų, mokslininkų ir kitų tyrėjų duomenų analizės kompetenciją bei didinti Lietuvos mokslininkų ir kitų tyrėjų galimybes atlikti kokybiškus tyrimus, pagerinant ir išplečiant prieigos prie pirminių HSM tyrimų šaltinių infrastruktūrą bei sukuriant pirminius tarptautinio lygmens HSM duomenų šaltinius. Projekto pagrindiniai uždaviniai: 1) Rengti ir publikuoti mokslinius leidinius apie pažangius HSM tyrimų duomenų analizės metodus bei vykdyti metodologinį mokymą. 2) Optimizuoti esamas kiekybinių HSM duomenų įgijimo, archyvavimo, dokumentavimo ir vartotojų prieigos prie LiDA archyve saugomų duomenų sistemas. 3) Pildyti LiDA archyvą naujais kiekybinių HSM tyrimų (apklausų) duomenimis. 4) Pradėti kurti kokybinių HSM tyrimų, istorinių ir Lietuvos politinės sistemos duomenų įgijimo, archyvavimo, dokumentavimo bei sklaidos sistemas. 5) Vykdyti ir dokumentuoti pažangius tarptautinius empirinius tyrimų projektus Lietuvoje.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e. dokumentai)
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-02-V-02
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-02-V-02-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto