Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-08-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pradžia: 2009-09-11         Projekto pabaiga: 2012-06-04
Bendra projekto vertė:
1 448 099,8 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 448 099,8 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 419 104,47 €
Iš jo ES dalis:
1 230 884,83 €
Iš jo ES dalis:
1 206 238,79 €

Šio projekto esmė yra studijų proceso tobulinimas ir tarptautiškumo prielaidų kūrimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose parengiant ir įgyvendinant Europos kreditų kaupimo ir perkėlimo (toliau - ECTS) nacionalinę koncepciją, pritaikant „Tuning Educational Structures in Europe“ projekto įtvirtintą ECTS metodiką Lietuvos aukštojo mokslo institucijų reikmėms (toliau - AMI) ir studijų programose diegiant kredito sampratą, - besimokančiojo studijų apimties ir mokymosi rezultatų santykį/dermę, - kaip vieną svarbiausių vidinio kokybės užtikrinimo garantų. Šiuo metu vartojama nacionalinė kreditų sistema atlieka tik vieną kreditinės sistemos funkciją - studentų darbo laiko apskaitą. Remiantis 2009 04 30 priimtu LR Mokslo ir studijų įstatymu, ši samprata turi pasikeisti iki 2011 09 01 į dualistinį akademinio kredito suvokimą, grindžiamą studento mokymosi apimtimi ir rezultatais. Siekiant įgyvendinti 2009 04 30 priimtame LR Mokslo ir studijų įstatyme įvardintą nauja kredito sampratą ir didesnės dermės su Europos AMI bei norint optimaliai išnaudoti kreditinės sistemos teikiamus privalumus, projekte siekiama sukurti sistemą, kuri padės Lietuvos AMI įsidiegti ECTS principais pagrįstą kreditinę sistemą, t.y. į rezultatus orientuotą mokymą bei dualistinį akademinio kredito suvokimą. Projekte pasirinktos 6 studijų kryptys leis patikrinti ECTS metodikos pritaikomumą 6 skirtingose studijų srityse, skirtingose studijų pakopose (profesinio bakalauro, bakalauro ir magistro) bei skirtingiems šių krypčių programų profiliams. Taigi, greta ECTS diegimo gairių, projektas siekia sukurti demonstracinę ECTS metodikos taikymo versiją kiekvienai studijų sričiai.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-08-V-01
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-08-V-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto
Susiję ESF produktai
Projektų statistika