Ledo rūmų Elektrėnuose plėtra

Paramos priemonė
VP3-1.3-ŪM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Elektrėnų savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2009-06-03         Projekto pabaiga: 2012-09-06
Bendra projekto vertė:
2 922 460,93 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 448 012,86 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 408 563,17 €
Iš jo ES dalis:
1 448 012,86 €
Iš jo ES dalis:
1 408 563,17 €

Elektrėnų ledo rūmai – tai pirmieji ledo rūmai Lietuvoje, kurių ledo arenos matmenys po projekto įgyvendinimo atitinks tarptautinius standartus ir olimpinių varžybų reikalavimus. Dabartinė Ledo rūmų būklė neužtikrina kokybiškų varžybų, treniruočių, laisvalaikio bei renginių organizavimo. Elektrėnams ledo rūmų rekonstrukcija yra strategiškai svarbus žingsnis siekiant didinti savivaldybės bei regiono patrauklumą ir skatinti atvykstamąjį turizmą. Ledo arena bus skirta vietos gyventojų ir svečių sportui, laisvalaikio praleidimui ištisus metus. Ledo rūmuose bus galima organizuoti sporto ir kitokio pobūdžio renginius (parodas, koncertus). Projekto įgyvendinimas susideda iš trijų dalių, per du etapus. I etape įgyvendinamas šis projektas ir projektas "Elektrėnų ledo rūmų pastato energetinių charakteristikų gerinimas" pagal priemonę VP-3-3.4-ŪM-04-R. II projekto etapas bus įgyvendintas vėliau. Projekto tikslas – rekonstruoti Elektrėnų ledo rūmus, sudaryti tinkamas sąlygas skatinti ledo ritulio plėtrą bei didinti kultūros ir sporto populiarumą tiek regione, tiek Lietuvoje. Įgyvendinant projektą išskiriamos 5 pagrindinės tikslinės grupės: užsienio turistai, Lietuvos turistai, sporto atstovai, verslo organizacijos, turizmo agentūros ir renginių organizavimo įmonės. Iš vienos pusės ledo rūmuose teikiamos paslaugos būtų orientuotos į sporto, pramoginių renginių - koncertų, šou – mėgėjus, iš kitos pusės - į tuos, kurie ledo rūmus rinktųsi dėl teikiamų paslaugų įvairovės bei kokybės, vietovės gamtinių, istorinių – kultūrinių išteklių. Elektrėnų ledo rūmai pritrauktų ne tik pramoginių, sportinių renginių gerbėjus, bet ir gamtinio, kultūrinio turizmo lankytojų srautus.Sutvarkyti ledo rūmai tiek Elektrėnams, tiek ir visai Lietuvai suteiks galimybę organizuoti europinio ir pasaulinio lygio renginius bei paskatins susijusios infrastruktūros plėtrą ir platesnį turizmo paslaugų spektrą.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Nacionalinės svarbos turizmo projektai
Kvietimo numeris:VP3-1.3-ŪM-03-V-01
Projekto kodas:VP3-1.3-ŪM-03-V-01-002
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Elektrėnų