Daugiafunkcinis pramogų ir sporto kompleksas

Paramos priemonė
VP3-1.3-ŪM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Alytaus miesto savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2009-06-01         Projekto pabaiga: 2011-07-06
Bendra projekto vertė:
5 900 482,05 €
Projektui skirtas finansavimas:
2 711 492,75 €
Projektui išmokėta lėšų:
2 537 246,83 €
Iš jo ES dalis:
2 711 492,75 €
Iš jo ES dalis:
2 537 246,83 €

Alytuje vyksta įvairūs koncertai, festivaliai, parodos, vakarai, šventės ir kiti renginiai, kurie yra gausiai lankomi miestelėnų. Problema ta, kad šiuo metu mieste nėra tinkamų erdvių, kuriose būtų galima organizuoti tiek vietinės, tiek tarptautinės reikšmės renginius. Įgyvendinus projektą būtų sukurta erdvė, traukos centras, kuriame būtų organizuojami vietiniai ar tarptautiniai renginiai (parodos, konferencijos, šventės, festivaliai). Projekto tikslas- rekonstruoti daugiafunkcį pramogų ir sporto kompleksą Alytuje, pritaikant jį įvairių tarptautinių ir vietinių renginių organizavimui. Šis projektas ženkliai prisidėtų prie bendruomenės kultūrinio gyvenimo suaktyvinimo, suteiktų galimybę jaunimui įsijungti į kultūrinę veiklą ir teigiamai įtakotų jų pasaulėžiūrą, vertybių sistemą, mažintų nusikalstamumo problemą. Komplekso plėtra prisidės prie bendruomenės, jaunimo užimtumo, didės socialiai integruotos ir išprususios bendruomenės kūrimasis. Rekonstravus daugiafunkcį sporto ir pramogų kompleksą, padidės tarptautinių bei vietinių sporto varžybų, konferencijų, parodų, mugių ir kitų kultūros bei pramoginių renginių, t. y. didės socialiai integruotos bendruomenės kūrimasis ir gyvenimo kokybės lygio didėjimas Alytaus mieste ir visame regione. Esant poreikiui, t. y. stambaus mąsto sporto ir kultūros renginiams, arena talpins apie 5000 žiūrovų. Remiantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 4-315 dėl valstybės planuojamų turizmo projektų sąrašo patvirtinimo, Alytuje, kaip ir Kaune bei Klaipėdoje, planuojama iki 2011 m. pabaigos rekonstruoti ir įrengti daugiafunkcius sporto ir turizmo kompleksus. 2011 metais Alytuje galės vykti 37 - tas Europos vyrų krepšinio čempionatas, kuris laikomas svarbiausiu, turinčiu didžiausią pripažinimą ,,FIBA Europe'', renginiu.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Nacionalinės svarbos turizmo projektai
Kvietimo numeris:VP3-1.3-ŪM-03-V-01
Projekto kodas:VP3-1.3-ŪM-03-V-01-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Alytaus miesto