Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Gargžduose

Paramos priemonė
VP3-3.1-AM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"
Projekto pradžia: 2008-10-20         Projekto pabaiga: 2012-09-30
Bendra projekto vertė:
1 307 558,11 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 059 585,68 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 059 585,68 €
Iš jo ES dalis:
946 967,17 €
Iš jo ES dalis:
946 967,17 €

Projekto tikslas yra užtikrinti kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Gargždų mieste, už šio tikslo pasiekimą atsakinga AB "Klaipėdos vanduo", valdanti Gargždų miesto centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo ūkį. Projektas yra tęstinis - AB "Klaipėdos vanduo" jau įgyvendina 2 projektus, susijusius su geriamojo vandens ir nuotekų rekonstravimu ir plėtra Gargžduose - tai projektai "Gargždų geriamojo vandens ir nuotekų tinklų rekonstravimas ir plėtra (I dalis)" ir "Gargždų geriamojo vandens ir nuotekų tinklų rekonstravimas ir plėtra (II dalis)". Paminėtų projektų vykdymo metu AB "Klaipėdos vanduo" Gargždų mieste paklojo apie 39 km vandentiekio ir nuotekų tinklų. Įvykdžius Gargždų tinklų plėtros projektus, buvo pagerintos gyventojų buitinės sąlygos, sudarytos galimybės prisijungti prie vandentiekio tinklų iki 80 proc. ir nuotekų tinklų iki 90 proc. Gargždų gyventojų. Projekto, kurio įgyvendinimui teikiama ši paraiška, esmė - toliau plėsti Gargždų miesto centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą ir didinti prisijungusių gyventojų skaičių. Gargždų miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtros plane, patvirtintame Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009 m sausio 29 d. nutarimu Nr. T11-47 išskirtos pagrindinės teritorijos, kuriose numatoma infrastruktūros plėtra: teritorija Nr.3 (Saulažolių k.teritorija), Nr.6 ir Nr.7 (miesto teritorijoje esantys kolektyviniai sodai) bei teritorijos Nr.8,9 ir 9a (miesto teritorija, akligatviai ir skersgatviai). Projekto metu ketinama nutiesti 3,78 km. naujų vandentiekio tinklų ir 4,99 km naujų nuotekų tinklų 22 Gargždų miesto vietose -Lakštingalų, Parko, Laisvės, Liepų, Kęstučio, Aukštojoje, Laugalių, Naujojoje, Laukų, Treniotos, Kretingos, Gluosnių, Gėlių, Užuovėjos, Kvietinių, Pakrantės tako, Skinijos, Dvarelio, Birutės ir Pušyno gatvėse bei II ir III įvažiavimuose į s/b Minija.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP3-3.1-AM-01-V-02
Projekto kodas:VP3-3.1-AM-01-V-02-002
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos raj.