Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Mažeikių rajone

Paramos priemonė
VP3-3.1-AM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių vandenys"
Projekto pradžia: 2009-10-14         Projekto pabaiga: 2012-12-15
Bendra projekto vertė:
2 469 706,27 €
Projektui skirtas finansavimas:
2 303 176,04 €
Projektui išmokėta lėšų:
2 303 176,04 €
Iš jo ES dalis:
2 060 736,45 €
Iš jo ES dalis:
2 060 736,45 €

Projekto tikslas- užtikrinti tinkamos kokybės geriamojo vandens tiekimą ir tinkamą nuotekų tvarkymą Mažeikių ir Viekšnių aglomeracijose, padidinti šių paslaugų prieinamumą gyventojams, sumažinti taršą, tenkančią Ventos– Lielupės upės baseinui ir Baltijos jūrai. Mažeikių mieste prie centralizuotų vandentiekio bei nuotekų sistemų yra prisijungę 82,9 % gyventojų; Viekšnių gyvenvietėje - 67,6 %. Prie centralizuotų sistemų neprisijungusi gyventojų dalis naudoja gruntinį kastinių šulinių vandenį, kuris neatitinka geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimų, jiems nėra užtikrintas nuotekų tvarkymas. Pagal LRV patvirtintą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategiją (Žin., 2008, Nr. 104-3975), Viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas vartotojams iki 2015 m. turėtų siekti ne mažiau kaip 95 procentus visų šalies gyventojų. Pagal LR vietos savivaldos įstatymą ir LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą savivaldybėms priskirtos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų organizavimo funkcijos. Centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų išplėtimas geriausiai užtikrintų savivaldybės funkcijų (prievolių) - aprūpinti gyventojus kokybišku vandeniu bei pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymu – vykdymą, išspręstų gyventojų problemas bei pagerintų jų gyvenimo sąlygas. Siekiant užtikrinti, kad būtų įgyvendinti teisės aktų reikalavimai vandentiekio ir nuotekų sistemoms, Mažeikių mieste reikalinga nutiesti ~1,8 km vandentiekio tinklų, ~6,7 km vandentiekio magistralę, ~7,8 km naujų nuotekų tinklų. Viekšnių gyvenvietėje reikalinga nutiesti ~1,1 km vandentiekio tinklų, ~4 km vandentiekio magistralinių tinklų, ~5,2 km nuotekų tinklų. UAB"Mažeikių vandenys" vykdo šį projektą, kadangi jai vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikti perdavė Mažeikių r. sav. taryba.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP3-3.1-AM-01-V-02
Projekto kodas:VP3-3.1-AM-01-V-02-023
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Mažeikių raj.