Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone

Paramos priemonė
VP3-3.1-AM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Utenos vandenys"
Projekto pradžia: 2008-12-19         Projekto pabaiga: 2012-10-08
Bendra projekto vertė:
2 462 444,75 €
Projektui skirtas finansavimas:
2 275 634,11 €
Projektui išmokėta lėšų:
2 275 634,11 €
Iš jo ES dalis:
2 036 093,67 €
Iš jo ES dalis:
2 036 093,67 €

Utenos rajono kaimuose šiuo metu centriniu vandentiekiu vidutiniškai gali naudotis 65% gyventojų, nuotakynu - apie 10%. Gyvenviečių, kuriose bus vykdomas projektas gyventojai šiuo metu neturi galimybės prisijungti prie centrinio vandentiekio ir nuotakyno. Gyventojai vartoja vandenį, neatitinkantį higienos normų reikalavimų, jų nuotekos patenka į aplinką, taip didindamos aplinkos taršą. Projekto tikslas - viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugos išplėtimas Utenos aglomeracijoje. Be ES finansavimo nebūtų įmanoma nutiesti projekte numatomų vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų ir taip suteikti galimybės gyventojams vartoti kokybišką vandenį bei sumažinti aplinkos taršą. Įgyvendinus projektą centrinio vandentiekio ir nuotakyno paslaugos taps papildomai prieinamos 830 vartotojams, o tai reiškia, kad gyventojų, galinčių naudotis viešojo vandentiekio ir nuotakyno paslaugomis skaičius Utenos aglomeracijoje padidės beveik 3%. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą savivaldybėms priskirtos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų organizavimo funkcijos. Centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų išplėtimas geriausiai užtikrintų savivaldybės funkcijų (prievolių) - aprūpinti gyventojus kokybišku vandeniu bei pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymu - vykdymą. Kadangi Utenos rajono savivaldybės teritorija yra gana tankiai apgyvendinta sanitariniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriais centralizuotas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas yra geriausias būdas išspręsti gyventojų problemas ir taip pagerinti jų gyvenimo sąlygas. UAB "Utenos vandenys" vykdo šį projektą, kadangi vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikti perdavė Utenos r. sav. taryba.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP3-3.1-AM-01-V-02
Projekto kodas:VP3-3.1-AM-01-V-02-034
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Utenos raj.