Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos mokslo taryba
Projekto pradžia: 2009-11-16         Projekto pabaiga: 2015-09-16
Bendra projekto vertė:
2 008 524,57 €
Projektui skirtas finansavimas:
2 008 524,57 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 971 582,45 €
Iš jo ES dalis:
1 815 732,54 €
Iš jo ES dalis:
1 734 593,32 €

Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas skirtas stiprinti mokslininkų potencialą, skatinant pradėti ir tęsti mokslinę veiklą, raginant mokslininkus likti Europoje bei pritraukti geriausius protus. Taip pat padėti Lietuvos mokslininkams ir tyrėjams pristatyti savo mokslinių tyrimų rezultatus tarptautinei mokslo bendruomenei, užmegzti naudingus kontaktus bei susipažinti su naujausiais mokslo laimėjimais, kas itin prisidės prie mokslininkų ir tyrėjų kompetencijos ir kvalifikacijos kėlimo. Išskiriamos dvi mokslininkų ir tyrėjų grupės: atvykstantys ir išvykstantys. Atvykstantys gali būti užsienio ir Lietuvos mokslininkai ir tyrėjai, kurie bent 2 pastaruosius metus dirbo mokslinį darbą užsienyje. Atvykti gali šioms veikloms: dalyvauti doktorantūros procese, paskaitų ar seminarų ciklui, moksliniam darbui. Išvykstantys mokslininkai ir tyrėjai yra Lietuvos mokslininkai ir tyrėjai, kuriems sudaromos sąlygos dalyvauti tarptautiniuose mokslo renginiuose. Pagrindiniai projekto tikslai: stiprinti išvykusių ir užsienyje dirbančių mokslininkų ryšius su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis, tyrimų institutais, kitomis mokslinius tyrimus vykdančiomis įstaigomis ir įmonėmis, taip keliant jų vykdomų mokslinių tyrimų lygį, padėti pasirengti aukšto lygio užsienio mokslininkų pritraukimui į Lietuvą bei išvykusių iš jos mokslininkų reintegracijai, taip pat Lietuvos mokslininkams ir tyrėjams sudaryti sąlygas dalyvauti tarptautiniuose mokslo renginiuose. Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas prisideda prie kelių pagrindinių problemų sprendimo: mažinama MTEP struktūrose dirbančių Lietuvos mokslininkų ir tyrėjų emigracija; mažinamas aukštas Lietuvos MTEP struktūrose dirbančių mokslininkų ir tyrėjų amžiaus vidurkis; gerinama Lietuvos aukštojo mokslo ir žiniomis paremtos ekonomikos situacija.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-01-V-02
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto