Kauno laisvoji ekonominė zona

Paramos priemonė
VP2-2.4-ŪM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2010-09-01         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
9 089 364,4 €
Projektui skirtas finansavimas:
8 815 050,95 €
Projektui išmokėta lėšų:
8 493 145,61 €
Iš jo ES dalis:
7 199 367,96 €
Iš jo ES dalis:
6 877 462,62 €

Kauno laisvoji ekonominė zona įsteigta 1996 m., priėmus LR Kauno laisvosios ekonominės zonos įstatymą. Jai priskirta teritorija apima 534 ha teritoriją. Šiuo metu Kauno LEZ yra išnuomota tik apie 74 ha minėtos teritorijos. 23 ha jau pernuomota investuotojams: veiklą vykdo 4 įmonės, dar 5 yra pasirašiusios sutartis su LEZ ir artimiausiu metu numato pradėti statybas pramoniniame parke. Potencialių investuotojų susidomėjimas šia zona yra didžiulis, tačiau reali sklypų pasiūla "plyno lauko" investicijoms yra ribota, nes didžioji dalis pramoninio parko teritorijos nėra įsisavinta. Pagrindinės priežastys, ribojančios tolesnę Kauno LEZ plėtrą yra neišpirkti savininkams priklausantys sklypai, esantys LEZ apibrėžtoje teritorijoje, ir neįrengta infrastruktūra, leidžianti įkurti ir plėtoti naujus verslo objektus: susisiekimo komunikacijos, vandentiekis, lietaus ir buitinių nuotekų vamzdynai, dujotiekis ir pan. Projekto metu ketinama įsisavinti apie 116 ha LEZ teritorijos išperkant joje savininkams priklausančius žemės sklypus, suprojektuojant ir įrengiant susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus: lietaus ir nuotekų kanalizaciją, vandentiekį, dujotiekį (pastaruosius taip pat prijungiant prie pagrindinių magistralių). Numatoma, kad naujai įsisavintame plote bus įrengta ir pasiūlyta potencialiems investuotojams apie 60 sklypų, tinkamai paruoštų "plyno lauko" investicijoms. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus pritraukta daugiau tiesioginių investicijų, o tuo pačiu sukurta daugiau kokybiškų darbo vietų Kauno apskrityje.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Invest LT
Kvietimo numeris:VP2-2.4-ŪM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-2.4-ŪM-01-V-01-005
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno raj.