Daugiafunkcinis sporto ir pramogų kompleksas, Dubysos g. 10, Klaipėda

Paramos priemonė
VP3-1.3-ŪM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2009-12-15         Projekto pabaiga: 2011-09-15
Bendra projekto vertė:
13 439 582,94 €
Projektui skirtas finansavimas:
10 590 844,96 €
Projektui išmokėta lėšų:
10 588 113,72 €
Iš jo ES dalis:
10 590 844,96 €
Iš jo ES dalis:
10 588 113,72 €

Klaipėda iki šiol yra vienintelis iš didžiųjų Lietuvos miestų, kuriame nėra universalios arenos. Vertinant tai, jog sporto renginiams ir pramogoms pritaikytos arenos yra puiki priemonė skatinti ir vystyti sportinį, pramoginį bei kultūrinį turizmą, spręsti turizmo sezoniškumo problemas, arenos statyba Klaipėdos regionui yra strateginės svarbos prioritetas, kuriuo siekiama didinti miesto ir regiono patrauklumą. Projekto bendrasis tikslas – sudaryti efektyvias sąlygas vystyti tarptautinį, kultūrinį ir sportinį bendravimą ir bendradarbiavimą, vykdant aukšto lygio renginius, suteikti impulsą vystyti turizmą, sportinį turizmą, pagerinti regiono gyvenamąją aplinką ir gyvenimo kokybę. Specifinis tikslas - pritraukti į Klaipėdą įvairių sporto šakų, kultūros bei pramoginių tarptautinių ir vietinių renginių organizatorius, infrastruktūros plėtrai išnaudojant privataus kapitalo potencialą. Pagrindinis projekto uždavinys yra daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso Klaipėdos mieste statyba. Tikslinės projekto grupės - užsienio ir Lietuvos turistai, sporto atstovai, verslo organizacijos, turistinės agentūros ir renginių organizavimo įmonės.Po projekto įgyvendinimo kasmet arenoje bus suorganizuota apie 110 renginių, kuriuos aplankys vidutiniškai 300 tūkst. lankytojų. Universali arena suteiks galimybę tiek Klaipėdai, tiek ir visai Lietuvai organizuoti europinio ir pasaulinio lygio renginius bei paskatins susijusios infrastruktūros plėtrą, platesnį turizmo paslaugų spektrą. Bus tenkinami užsienio ir šalies turistų, sporto atstovų, verslo organizacijų, turistinių agentūrų bei renginių organizavimo įmonių, miesto gyventojų sporto – laisvalaikio poreikiai.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Nacionalinės svarbos turizmo projektai
Kvietimo numeris:VP3-1.3-ŪM-03-V-01
Projekto kodas:VP3-1.3-ŪM-03-V-01-004
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto