Klaipėdos LEZ susisiekimo sistemos infrastruktūros įrengimas

Paramos priemonė
VP2-2.4-ŪM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2010-09-16         Projekto pabaiga: 2014-12-31
Bendra projekto vertė:
4 297 137,89 €
Projektui skirtas finansavimas:
4 297 137,89 €
Projektui išmokėta lėšų:
4 141 112,42 €
Iš jo ES dalis:
4 297 137,89 €
Iš jo ES dalis:
4 141 112,42 €

Planuojamo įgyvendinti projekto tikslas –sudaryti sąlygas pritraukti daugiau tiesioginių užsienio investicijų į Klaipėdos LEZ pramoninio parko teritoriją, išplėtojant KLEZ infrastruktūrą:rekonstruojant Švepelių gatvės infrastruktūrą, įrengiant geležinkelio atšaką ir iškeliant nuolatinius gyventojus iš KLEZ teritorijos. Ekonominės situacijos analizė atskleidė, kad Klaipėdos regiono ekonominis potencialas nėra pilnai išnaudojamas, pramoninė zona nėra labai patraukli investuotojams, nes trūksta susiekimo komunikacijų. Klaipėdos LEZ įsisavinti tik 65 ha teritorijos, o tai neleidžia iki galo išnaudoti patrauklios investuotojams Klaipėdos LEZ teritorijos geografinės padėties ir investicinio potencialo. Numatomas projektas yra vienas iš grupės projektų, kuriuos numatyta įgyvendinti iki 2013 metų ir kurių rezultate Klaipėdos LEZ pramoniniame parke bus suformuota investicijoms patraukli infrastruktūra. Klaipėdos LEZ tikslinė grupė – potencialūs investuotojai. Projektu siekiama KLEZ sudaryti tinkamas sąlygas naujų įmonių kūrimuisi ir „plyno lauko“ investicijų pritraukimui. Dėl sutvarkytos pramoninės zonos, tiesioginę naudą pirmiausia pajus Klaipėdos miesto savivaldybė, KLEZ valdymo bendrovė, privatūs projekto dalyviai, kitos įmonės – padidės regiono užimtumas, surenkamų mokesčių suma, bus galima geriau spręsti socialines problemas. ES struktūrinių fondų paramos lėšomis įrengtos viešosios infrastruktūros dėka, bus įsisavinti papildomi 37,25 ha Klaipėdos LEZ teritorijos, suformuoti papildomi 15 investicinių sklypų. Projektas yra būtinas, norint išlaikyti Klaipėdos regiono konkurencingumą, skatinti regiono ir šalies ekonominį augimą.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Invest LT
Kvietimo numeris:VP2-2.4-ŪM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-2.4-ŪM-01-V-01-006
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto