UAB "Serfas" naujos gamybos technologinės linijos įdiegimas ir esamos technologinės įrangos modernizavimas

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Serfas"
Projekto pradžia: 2011-03-20         Projekto pabaiga: 2014-01-24
Bendra projekto vertė:
2 362 058,91 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 181 029,32 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 181 029,32 €
Iš jo ES dalis:
1 181 029,32 €
Iš jo ES dalis:
1 181 029,32 €

UAB "Serfas" pagrindinė veikla apima metalo gaminių gamybą ir prekybą bei statybinių medžiagų prekybą. Pagrindinės priežastys, dėl kurios kilo poreikis modernizuoti gamybą diegiant naujas technologines linijas yra: pasenę ir rinkos reikalavimų neatitinkantys įrengimai; naujos technologijos ekonominiai privalumai; išaugę rinkos reikalavimai produkcijai ir naujų aukštos kokybės produktų poreikis; darbo jėgos trūkumas ir žemas įmonės darbo našumas; išaugusi konkurencija metalo produkcijos rinkoje; nuostoliai dėl brokuotos produkcijos ir gamybos atliekų. Projekto metu UAB "Serfas" įsigis: krovimo-paruošimo technologinę įrangą ir armatūros tinklų ir strypynų gamybos įrangą. Projekto metu įsigyta įranga įgalins gaminti sertifikuotus pagal ES standartus sudėtingų konstrukcijų, aukštos pridėtinės vertės gaminius. Mažas darbo našumas riboja įmonės konkurencingumo galimybes. Dėl projekto metu įsigytos įrangos išaugs darbo našumas, bus sustiprintos įmonės konkurencingumo pozicijos, išaugs eksporto apimtys. Įmonė taps viena iš lydriaujančių modernia metalo apdirbimo sektoriaus įmone, galinčia aukštos kokybės gaminius tiekti šalies ir užsienio rinkoms. Projekto pridėtinė vertė: visa projekto metu įsigyta įranga įgalins gaminti aukštos pridėtinės vertės pagal ES standartus sertifikuotus gaminius. Įgyvendinus šį projektą bus sukurta viena moderniausių kėlimo-paruošimo bei metalo apdirbimo gamybinių bazių Lietuvoje. Sudėtingų konstrukcijų armatūros gaminių nereikės importuoti iš užsienio, jie bus gaminami vietoje, o gaminama produkcija bus aukštos kokybės.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Lyderis LT
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-01-K-02
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-01-K-02-038
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto