Panemunės pilies pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms: vakarinio ir dalies pietinio korpuso su šiaurės vakarų ir pietvakarių bokštais rekonstrukcija

Paramos priemonė
VP3-1.3-ŪM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus dailės akademija
Projekto pradžia: 2009-11-30         Projekto pabaiga: 2012-09-30
Bendra projekto vertė:
1 903 307,46 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 903 307,46 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 896 892,26 €
Iš jo ES dalis:
1 903 307,46 €
Iš jo ES dalis:
1 896 892,26 €

Projekto tikslas - pritaikyti Panemunės pilį (968) ir ją supantį parką viešojo kultūrinio turizmo reikmėms. Projektas planuojamas įgyvendinti keliais etapais. Ši projekto dalis apima pirmąjį projekto etapą. Baigus įgyvendinti pirmojo etapo veiklas pilis galės funkcionuoti kaip minimali, bet pilnavertė ir kokybiška turizmo infrastruktūra. Šiuo projektu bus išsprendžiama problema - nerestauruota ir nepritaikytaviešajai turizmo infrastruktūrai Panemunės pilis buvo nepatraukli turistams, todėl įgyvendinus šį projektą bus išlaikomas pilies autentiškumas, bet ir teikiamos viešosios paslaugos turistams. Įgyvendinus projektą siekiama šių bendrųjų rezultatų: - pritaikyta viešojo kultūrinio turizmo reikmėms 1082,54 kv.m Panemunės pilies ploto; - sutvarkytas 1800 kv. m pilies kiemas; - nutiesti lauko inžineriniai tinklai; - sukurtos 5 naujos darbo vietos; - pirmaisiais metais po projekto įgyvendinimo pilyje apsilankys 22 tūkst. turistų, bus surengta 14 konferencijų. Sukurta nauja kultūrinio turizmo infrastruktūra bus patraukli ir šaltuoju metų laiku: visus metus teikiamos konferencijų organizavimo, nakvynės ir maitinimo paslaugos bei kultūrinė programa (parodos, koncertai) leis pritraukti turistus ir kitus pilies lankytojus. Projektu planuojama restauruoti ir rekonstruoti Panemunės pilis patenka į Nemuno, Kuršių marių, pajūrio turistinį maršrutą. Projekto objektas - Panemunės pilis - yra įtraukta į specialiųjų nacionalinio lygmens turizmo planavimo dokumentų projektus, numatyta Tauragės apskrities bendrojo plano ir saugomų teritorijų tvarkymo plano projektuose. Panemunės pilis nuo 1961 m. turi architektūros paminklo statusą - unikalus kodas 968 (buvęs reg. Nr. G28K), o pilies teritorija yra Panemunių regioniniame parke.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešųjųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms
Kvietimo numeris:VP3-1.3-ŪM-02-V-01
Projekto kodas:VP3-1.3-ŪM-02-V-01-024
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Jurbarko raj.