Lietuvos žiemos sporto centro Ignalinoje plėtra ir modernizavimas

Paramos priemonė
VP3-1.3-ŪM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Projekto pradžia: 2009-06-11         Projekto pabaiga: 2015-07-30
Bendra projekto vertė:
2 463 977,06 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 556 975,64 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 556 530,16 €
Iš jo ES dalis:
1 556 975,64 €
Iš jo ES dalis:
1 556 530,16 €

Lietuvos žiemos sporto centras Ignalinoje šiuo metu yra vienas didžiausių ir geriausiai įrengtų slidinėjimo centrų Lietuvoje, teikiantis ne tik aktyvaus poilsio bei laisvalaikio paslaugas, tačiau taip pat ir sudarantis sąlygas profesionaliems sportininkams treniruotis bei kalnų ir distancinio slidinėjimo varžyboms organizuoti. Tačiau nepaisant to, šis centras, kaip ir visi likę žiemos sporto centrai Lietuvoje, neatitinka tarptautinius reikalavimus atitinkančių kalnų ir distancinio slidinėjimo sporto bazių lygio. Dėl šios priežasties Lietuvą aplenkia tarptautinio lygio žiemos sporto šakų šventės, kurios galėtų sutraukti didelį dalyvių ir lankytojų skaičių, padidinti žiemos metu į Lietuvą iš užsienio atvykstančių turistų srautus bei prisidėti prie žiemos sporto šakų populiarinimo šalyje. Žiemos sporto centras Ignalinoje susiduria su sezoniškumo problema, skyrus minimaliais investicijas, centrą, kaip turistų traukos objektą, galima būtų naudoti ir vasaros sezonu. Projekto tikslas yra pagerinti Žiemos sporto centro Ignalinoje techninę bazę, kuri leistų organizuoti tarptautinio lygio slidinėjimo ir biatlono varžybas bei treniruotes ir pritaikyti esamą infrastruktūrą vasaros sezonui. Projektas skatins turizmo sektoriaus vystymąsi regione, prisidės prie žiemos sporto šakų populiarinimo ir aukšto meistriškumo sportininkų ugdymo, propaguos sveiką gyvenimo būdą visuomenėje ir skatins jaunuomenės užimtumą, užtikrins viešą prieinamumą prie teikiamų paslaugų, o komplekso teikiamos paslaugos bus orientuojamos į aukštą kokybę, siekiant pritraukti didelį kiekį pastovių klientų. Nors projekto generuojamos pajamos nebūtų didelės, tačiau turėtų teigiamos įtakos, tiek ekonominiu, tiek socialiniu aspektu. Projekto įgyvendinimas taip pat teigiamai įtakotų Ignalinos regiono turizmo sektoriaus vystymąsi, pritrauktų papildomus turistų srautus į regioną žiemos sezono metu, taip sumažindamas sezoniškumo įtaką regiono turizmo sektoriui.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Nacionalinės svarbos turizmo projektai
Kvietimo numeris:VP3-1.3-ŪM-03-V-01
Projekto kodas:VP3-1.3-ŪM-03-V-01-006
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Ignalinos raj.