GAMYBOS PRODUKTYVUMO IR EKSPORTO POTENCIALO DIDINIMAS DIEGIANT INOVATYVIAS GAMYBOS TECHNOLOGIJAS ĮMONĖJE „HAMPIDJAN BALTIC“

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "HAMPIDJAN BALTIC"
Projekto pradžia: 2009-09-01         Projekto pabaiga: 2012-10-30
Bendra projekto vertė:
1 453 819,75 €
Projektui skirtas finansavimas:
518 286,74 €
Projektui išmokėta lėšų:
518 254,32 €
Iš jo ES dalis:
518 286,74 €
Iš jo ES dalis:
518 254,32 €

UAB „Hampidjan Baltic“ (toliau „Įmonė“) pagrindinė veikla yra tinklų ir virvių, kurie naudojami žvejyboje ir naftos pramonėje, gamyba. Įmonė apie 95 proc. savo produkcijos eksportuoja į įvairias pasaulio šalis: Islandiją, Ispaniją, JAV, Daniją, Airiją, JK, Norvegiją, Naująją Zelandiją, Kanadą, Farerų salas, Namibiją bei kitas pasaulio šalis. Įmonė siekdama sėkmingai tęsti veiklą konkurencingoje rinkoje, inicijavo investicinio projekto įgyvendinimą, kuriuo bus siekiama pradėti keturių naujų produktų gamybą: naujoji Helix virvė (Helix rope), sonaro signalo kabelis (Dynex headline cable), Dynex giluminė virvė (Dynex deep sea rope), tinkliniai narvai (fish farm cages). Projekto įgyvendinimą paskatino naujos eksporto galimybės rinkoje, nauji techniniai sprendimai naftos ir žvejybos pramonėje, poreikis didinti gamybos našumą, technologinių procesų inovatyvumo lygį. Projekto tikslas - padidinti įmonės produktyvumą, darbo našumą, eksporto ir pardavimo rodiklius. Trys projektu planuojami gaminti produktai yra apsaugoti patentais. Nauji produktai pasižymės išskirtiniais techniniais - kokybiniais parametrais. Naujų produktų ir diegiamų technologijų inovatyvumo lygis yra labai aukštas Europos ir pasaulio mastu. Per tris metus po Projekto įgyvendinimo dėl įdiegtų naujų gamybos linijų, subalansuotų pajėgumų ir didesnių našumų Įmonės apyvarta augs 35%, Įmonės eksporto apimtys išaugs taip pat 35%, o darbo našumas padidės 27%.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Lyderis LT
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-01-K-02
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-01-K-02-064
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto