Raseinių hipodromo rekonstravimas

Paramos priemonė
VP3-1.3-ŪM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: VIEŠOJI ĮSTAIGA RASEINIŲ HIPODROMAS
Projekto pradžia: 2009-08-26         Projekto pabaiga: 2013-11-29
Bendra projekto vertė:
1 342 889,55 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 260 427,47 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 260 427,45 €
Iš jo ES dalis:
1 260 427,47 €
Iš jo ES dalis:
1 260 427,45 €

Užsienio šalių patirtis rodo, kad regionuose, kuriuose vystoma hipodromų infrastruktūra, padaugėja pramogų, kultūros renginių, lankytojų, atvykstančių į regioną ilgesniam nei vienos dienos terminui (nevienadienių lankytojų) skaičius. LR Ūkio ministerijos užsakymu 2008 m. parengtoje Lietuvos hipodromų plėtros studijoje Raseinių hipodromas įvardintas kaip vienas nedaugelio veikiantis ir vienas perspektyviausių. Hipodromas yra palankioje geografinėje Lietuvos vietovėje - Lietuvos viduryje (įeina į Kauno – Lietuvos vidurio zoną). Raseinių hipodrome reguliariai organizuojamos lygiosios žirgų lenktynės, tačiau jo infrastruktūrai būtinas atnaujinimas ir plėtra. Renovavus ir pertvarkius Raseinių hipodromą į I kat. lygiosioms žirgų lenktynėms organizuoti tinkamą hipodromą su papildoma infrastruktūra, čia būtų galima sukurti išskirtinį turistų traukos objektą Raseinių rajone. Raseinių hipodromo žirgų bėgimo tako ilgis šiuo metu yra 1050 m. Toks takas per trumpas, siekiant organizuoti tarpt. masto lygiąsias žirgų lenktynes, būtina bendrą takų ilgį ilginti iki ne mažiau 1600-2000 m. Hipodrome yra žiūrovų tribūna, tačiau jai būtina renovacija. Tvarkant hipodromo infrastruktūrą, būtina sutvarkyti teritorijos aptvėrimą, įrengti tako apšvietimo sistemą. Projekto metu numatoma rekonstruoti ir įrengti 2 žirgų bėgimo takus po 1000 m, rekonstruoti tribūnas, padidinant žiūrovų skaičių iki 1534 vietų, sukurti kitą hipodromo veiklai ir turistų patogumui būtiną infrastruktūrą, aprūpinti hipodromą būtina spec. įranga. Daug dėmesio bus skiriama hipodromo infrastruktūros daugiafunkciškumui užtikrinti, kadangi dėl savo išskirtinės geografinės lokacijos Raseinių hipodromas turi plačias daugiafunkcinio panaudojimo galimybes (jodinėjimo žirgais paslaugos, ž.ū. parodų, mugių, švenčių ir kitų renginių organizavimas po atviru stogu paslaugos).

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP3-1.3-ŪM-01-V-01
Projekto kodas:VP3-1.3-ŪM-01-V-01-020
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Raseinių raj.