Jūros teikiamų pramogų, poilsio, sveikatingumo paslaugų ir pažinimo parkas Kopgalyje (Delfinų terapijos centro įkūrimo I etapas – esamo delfinariumo pastato dalies rekonstrukcija)

Paramos priemonė
VP3-1.3-ŪM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos jūrų muziejus
Projekto pradžia: 2009-05-21         Projekto pabaiga: 2013-10-31
Bendra projekto vertė:
2 385 491,6 €
Projektui skirtas finansavimas:
2 385 491,6 €
Projektui išmokėta lėšų:
2 385 225,77 €
Iš jo ES dalis:
114 980,7 €
Iš jo ES dalis:
114 967,88 €

Pagrindinis projektu siekiamas tikslas – prisidėti prie Lietuvos ekonominės ir socialinės darnos raidos šalyje plečiant aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūrą steigiant unikalius poilsio, pramogų, sveikatingumo centrus ir rekreacijos objektus. Lietuvos jūrų muziejaus delfinariumas yra sudedamoji Lietuvos jūrų muziejaus dalis ir vienintelis tokio pobūdžio turistinis centras Lietuvoje bei visame Rytų Pabaltijyje. Projekto idėja susijusi su Lietuvos jūrų muziejaus planuojama plėtra, t.y. projektas yra pirmasis etapas įkuriant Jūros teikiamų pramogų, poilsio, sveikatingumo paslaugų ir pažinimo parką Kopgalyje ir prisidės prie paslaugų ir pažinimo parko siekiamų tikslų įgyvendinimo. Projekto metu numatoma įgyvendinti Jūros teikiamų pramogų, poilsio, sveikatingumo paslaugų ir pažinimo parko Kopgalyje I etapą, t.y. Delfinų terapijos centro įkūrimo I etapas – esamo delfinariumo pastato dalies rekonstrukcija. Šiam projektui įgyvendinti numatomos investicijos - 10.058.404,99 Lt. Nustatyto projekto tikslo numatoma siekti įgyvendinant šį uždavinį: atlikti delfinariumo pastato rekonstrukcijos I etapą. Numatomi rangos darbai: rekonstruoti pasirodymų baseiną, pagerinti pastato energetinės savybes (sienų šiltinimas, stogo rekonstr.), atnaujinti vėdinimo sistemą, padidinti natūralaus apšvietimo srautą, renovuoti vandens technologinę sistemą, sutvarkyti delfinariumo infrastruktūrą, skirtą lankytojams aptarnauti (įėjimas, kasos, fojė, kavinė (barai), tualetai, informacinė sistema, įrengtas keltuvas neįgaliesiems). Projektu siektini rezultatai: pritraukta papildomų užsienio turistų (per trejus metus po projekto užbaigimo) – 4.938,00 ; pritraukta Lietuvos turistų lankytojų (per trejus metus po projekto užbaigimo) – 7.407,00.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra
Kvietimo numeris:VP3-1.3-ŪM-01-V-01
Projekto kodas:VP3-1.3-ŪM-01-V-01-022
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto