JESSICA kontroliuojantysis fondas

Paramos priemonė
VP3-1.1-AM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Europos investicijų bankas
Projekto pradžia: 2009-06-11         Projekto pabaiga: 2015-12-31
Bendra projekto vertė:
227 000 000 €
Projektui skirtas finansavimas:
227 000 000 €
Projektui išmokėta lėšų:
173 420 793,91 €
Iš jo ES dalis:
137 677 828,72 €
Iš jo ES dalis:
140 902 646,83 €

JESSICA kontroliuojantysis fondas įsteigtas įgyvendinant JESSICA iniciatyvą, kurios tikslas – paremti investicijas į tvarią miestų plėtrą kaip integruotos regeneracijos komponentą naudojant finansų inžinerijos priemones. JESSICA kontroliuojančiojo fondo tikslai: - remti ES sanglaudos politikos įgyvendinimą energijos vartojimo efektyvumo rėmuose; - remti daugiabučių namų Lietuvoje techninio atnaujinimo procesą, siekiant pagerintų energijso vartojimo efektyvumą juose; - sukurti finansinį ir organizacinį mechanizmą šiems tikslams pasiekti, kuris būtų tarus ir derintų įvairius viešus ir privačius lėšų šaltinius; - tenkinti Lietuvos Respublikos gyventojų poreikius sukuriant prieinamą finansinį produktą, kuriuo galėtų pasinaudoti didelis namų ūkių skaičius; - sukurti finansinį ir organizacinį mechanizmą, kuris taip pat galės būti naudojamas ateityje kitų miesto kūrimo tikslų įgyvendinimui; - naudotis EIB finansinėmis ir techninėmis ekspertinėmis žiniomis steigiant JESSICA kontroliuojantįjį fondą, kuris po kurio laiko bus perduotas AM ir FM parinktai institucijai. Šių tikslų bus siekiama teikiant finansavimą energijos vartojimo efektyvumo projektams remti per Lietuvos Respublikos bankų sektorių.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::JESSICA kontroliuojantysis fondas
Kvietimo numeris:VP3-1.1-AM-01-V-01
Projekto kodas:VP3-1.1-AM-01-V-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto