Šyšos upės vagos ir senvagės valymo darbai Šilutės mieste

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-04-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Šilutės rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2010-02-01         Projekto pabaiga: 2011-09-30
Bendra projekto vertė:
404 621,68 €
Projektui skirtas finansavimas:
323 902,34 €
Projektui išmokėta lėšų:
287 623,56 €
Iš jo ES dalis:
323 902,34 €
Iš jo ES dalis:
287 623,56 €

Projekto tikslas – pagerinti paviršinių vandens telkinių – Šilutės mieste esančios Šyšos upės ir jos senvagės ekologinę ir cheminę būklę. Šyšos upė priklauso lašišiniams vandens telkiniams. Tačiau per miestą tekanti upė uždumblėjusi, o upės senvagė uždumblėjusi taip labai, kad joje ištisai neprateka vanduo, senvagės krantai apaugę medžiais, pavieniais krūmais. 2009 m. pavasarį ir rudenį atlikti vandens kokybės tyrimai bei 2009 m. rudenį atlikti dumblo cheminiai tyrimai parodė, kad pagal galiojančius vandens kokybės standartus dėl žmogaus ūkinės veiklos poveikio Šyšos upė ir jos senvagė neatitinka nustatytų kokybės normų. Siekiant gerinti per Šilutės miestą tekančios upės ir jos senvagės būklę, numatoma pašalinti iš upės ir jos senvagės susikaupusį taršų dumblą bei sutvarkyti vandens telkinio priekrantes, pašalinant krūmus ir kitą menkavertę augaliją, galinčią įtakoti saprobiotinius procesus vandens telkiniuose. Projekto metu bus sutvarkyta 3,58 ha Šyšos upės ir 1,47 ha jos senvagės (įskaitant tvarkomų priekrančių plotą ~ 1,53 ha). Numatoma projekto trukmė (atsižvelgiant į esamus apribojimus dėl žuvų neršto) – 14 mėn. Įgyvendinus projektą būtų ženkliai pagerinta upės ruožo Šilutės mieste ekologinė ir sanitarinė būklė: upės vanduo taptų švaresniu (pagerėtų vandens kokybė pagal fizinius-cheminius rodiklius), būtų sudarytos prielaidos upės bioįvairovės gausėjimui, bendros žuvų biomasės didėjimui, pagerėtų upės vagos pralaidumas, žuvų migracijos sąlygos, būtų suformuota patraukli rekreacinė aplinka. Išvalytą upę būtų galima pritaikyti nemotorizuotam vandens turizmui. Projektą įgyvendina Šilutės raj. savivaldybės administracija.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Vandens telkinių būklės gerinimas
Kvietimo numeris:VP3-1.4-AM-04-R-31
Projekto kodas:VP3-1.4-AM-04-R-31-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šilutės raj.