Vilniaus Gedimino technikos universiteto vidaus valdymo sąrangos tobulinimas optimizuojant universiteto struktūrą

Paramos priemonė
VP1-2.1-ŠMM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto pradžia: 2010-03-08         Projekto pabaiga: 2013-03-08
Bendra projekto vertė:
430 992,24 €
Projektui skirtas finansavimas:
430 992,24 €
Projektui išmokėta lėšų:
420 143,88 €
Iš jo ES dalis:
366 343,4 €
Iš jo ES dalis:
357 122,31 €

VGTU yra 8 fakultetai, 2 studijų institutai, 5 universitetiniai mokslo institutai, 3 mokslo centrai ir 2 mokslo laboratorijos. Jiems priklauso 59 katedros, 32 mokslo institutai, centrai ir laboratorijos. Universitete mokslinį pedagoginį darbą dirba 970 darbuotojų, studijuoja per 15 tūkst. studentų. Universiteto susiskaidymas į studijų fakultetus ir institutus, mokslo institutus, centrus ir laboratorijas trukdo realizuoti turimą potencialą. Didelių tikslų siekimui ir iššūkių įgyvendinimui padalinių pajėgumo dažnai nepakanka, o efektyvios vienos srities padalinių bendradarbiavimo sistemos nėra sukurta. Pagrindinė šiuo projektu numatyta spręsti problema yra neoptimali universiteto vidaus valdymo sąranga, neleidžianti priimti didelių iššūkių ir greitai reaguoti į aplinkos pokyčius. Esamos situacijos problemiškumas dar labiau išryškėjo prie VGTU prijungiant VGTU Termoizoliacijos institutą bei vykdant aukštojo mokslo reformą. Pagrindinis projekto tikslas – patobulinti VGTU vidaus valdymo sąrangą optimizuojant universiteto struktūrą ir prijungiant Termoizoliacijos institutą – skirtas įvardintos problemos sprendimui. Projektu siekiama sukurti 5 universitetines inžinerijos mokslų mokyklas, kurios apjungtų esamus padalinius bendrų tikslų siekimui, taip pat pakeisti universiteto valdymo sąrangą į tokią, kuri užtikrintų efektyvią reakciją į aplinkos pokyčius. Priėmus mokslo ir studijų įstatymą tarybos įgauna naujas funkcijas, keičiasi universiteto teisinis statusas. Be to, prijungiamas Termoizoliacijos institutas ir siekiama pakeisti valdymo sąrangą. Projekto metu numatoma parengti veiklos tobulinimo koncepciją, VGTU ir jo padalinių integruotas plėtros strategijas, paremtas išsamiais tyrimais, bei apmokyti tikslines grupes – VGTU ir jo padalinių tarybų narius. Parengtos plėtros strategijos, valdymo tobulinimo koncepcija bei atlikti mokymai garantuos efektyvų universiteto valdymą.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų sistemos efektyvumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.1-ŠMM-04-K-01
Projekto kodas:VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-012
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto